Категорија 4 XXIII

Korekcija određivanja položaja regulacione preklopke iz struja i napona primara i sekundara po snimljenim vrednostima pojedinačnog transformatora

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 78-82) АУТОР(И): Siniša Spremić, Dušan Obradović Е-АДРЕСА: sinisa.spremic@eps.rs, dusan.obradovic@eps.rs   Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu se razmatra mogućnost direktne korekcije greške kod određivanja položaja regulacione preklopke iz napona primara…

Детаљније

Tržište električne energije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini – pregled i analiza u 2020. godini

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 70-77) АУТОР(И): Dunja Mirjanić, Tihomir Dabović, Željko Marković Е-АДРЕСА: dunja@ers.ba, tdabovic@ers.ba, zmarkovic@deloittece.com  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Tržišta električne energije u zemljama zapadnog Balkana i dalje nisu u potpunosti liberalizovana, pa…

Детаљније

Implеmеntаciја i rаzvој prаvilа zа priklјučеnjе gеnеrаtоrskih јеdinicа kоје su prеkо invеrtоrа pоvеzаnе nа mrеžu u Nemačkoj

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 59-63) АУТОР(И): Stаnkо Јаnkоvić, Bојаn Ivаnоvić  Е-АДРЕСА: stanko.jankovic@tennet.eu, bojan.ivanovic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U rаdu su аutоri dаli оsvrt nа rаzvој nеkоnvеnciоnаlnih јеdinicа zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u Nеmаčkој u…

Детаљније

Verification of Distributed Energy Resource Models for Microgrid Fault Calculations

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 53-58) АУТОР(И): Nikola Simić, Luka Strezoski, Simiša Simić, Dušan Čohadžić Е-АДРЕСА: nikola.simic@uns.ac.rs, lukastrezoski@uns.ac.rs, simisa.simic@typhoon-hil.com, dusan.cohadzic@typhoon-hil.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The emerging microgrids are mainly powered by renewable distributed energy resources…

Детаљније

Optimal Integration of Solar Assisted Heating Systems in Residential Buildings

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 31-37) АУТОР(И): Igor Shesho, Risto Filkoski, Done Tashevski, Monika Uler-Zefikj Е-АДРЕСА: igor.seso@mf.edu.mk, risto.filkoski@mf.edu.mk, done.tashevski@mf.edu.mk, monika.uler-zefikj@mf.edu.mk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The decrease in conventional energy resources, environmental pollution issues and climate…

Детаљније

Uticaj tržišnih cena električne energije na isplativost buduće reverzibilne hidroelektrane u Srbiji

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 23-30) АУТОР(И): Radoš Čabarkapa, Vladimir M. Šiljkut, Danilo Komatina, Miroslav Tomašević Е-АДРЕСА: rados.cabarkapa@eps.rs, vladimir.siljkut@eps.rs, danilo.komatina@eps.rs, miroslav.tomasevic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Deregulacija u elektroenergetici, liberalizacija tržišta električne energije, tendencija ka povezivanju…

Детаљније