Uloga i značaj Zajednica obnovljivih izvora energije u energetskoj tranziciji – neka zapažanja

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 64-69)

АУТОР(И): Goran Rimac

Е-АДРЕСА: goran.rimac@vojvodina.gov.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.64R

САЖЕТАК:

Donedavno je bila preovlađujuća ideja da je za funkcionisanje energetskog sistema potrebno da je sačinjen od velikih postrojenja i da se energija kreće od centra proizvodnje prema gradovima i mestima potrošnje. Pojavom decentralizovanih sistema za proizvodnju energije i novih tehnologija za njihovo korišćenje, prvobitni model se sve vise menja. Direktivom EU 2018/2001 o promociji korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE) označeni su prozjumeri, odnosno istovremeno i proizvođači i potrošači obnovljive energije, kao i zajednice OIE, dok je Direktivom EU 2019/944 uveden pojam “citizen energy communities”, odnosno energetske zajednice građana, s tim što ova Direktiva osim distributivne proizvodnje električne energije iz OIE obuhvata i električnu energiju iz ostalih izvora. Zemlje članice EU su u obavezi da donesu svoju regulativu vezano za primenu ovih direktiva, a nakon toga i odgovarajuće mere podsticaja. Inicijativa uvođenja energetskih zajednica  nudi građanima nove mogućnosti u smislu aktivnog uključivanja u energetska pitanja. Pošto se radi o decentralizovanim projektima baziranim na OIE, oni promovišu praksu održive energetske proizvodnje i potrošnje, kao i skladištenje i razmenu energije unutar zajednice. Tradicionalno pasivan potrošač postaje energetski prozjumer, suvlasnik postrojenja na OIE i član energetske zajednice. U Evropi postoji više hiljada takozvanih zadruga OIE koje predstavljaju najčešći organizacioni oblik energetskih zajednica i mogu imati važnu ulogu u procesu decentralizacije energetskog sistema. Prelazak na decentralizovanu proizvodnju energije ima mnoge prednosti, a to su: korišćenje lokalnih izvora energije, povećanje sigurnosti lokalnog snabdevanja energijom, kraća transportna rastojanja i smanjeni gubici u prenosu energije, podsticanje razvoja zajednice i kreiranje lokalnih radnih mesta. Svrha rada je da se široj javnosti u Srbiji približi pojam energetskih zajednica, šta su one i koja je njihova uloga, pri čemu se najveći deo rada bavi energetskim zajednicama na području EU.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetske zajednice, distributivna proizvodnja, obnovljivi izvori energije

ЛИТЕРАТУРА: