Puna cena električne energije proizvedene iz lignita u Srbiji

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 38-44)

АУТОР(И): Ilija Batas Bjelić, Dejan Molnar

Е-АДРЕСА: ilija.batas-bjelic@itn.sanu.ac.rs, dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.38B

САЖЕТАК:

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se troškovi po vrstama rasporede na nosioce troškova. Definisana su dva osnovna nosioca troškova u javnom elektroprivrednom preduzeću u Srbiji (u daljem tekstu preduzeće), iako se radi o jednom homogenom proizvodu: 1. električna energija iz termoelektrana i 2. električna energija iz hidroelektrana. U tom smislu, sproveden je skup postupaka putem kojih se došlo do troškova po jedinici proizvoda (u ovom slučaju jedinica proizvodnje je 1 MWh električne energije). Najpre je na bazi troškova koje preduzeće evidentira u svojim bilansima uspeha tokom 2017, 2018 i 2019. godine procenjeno koliko izdataka ima i snosi preduzeće, odnosno država (pošto je u pitanju javno preduzeće) za proizvodnju 1MWh. Potom je dobijena cena koštanja „nadograđena“ onim izdacima koji se „ne vide“ direktno u bilansu uspeha preduzeća, ali ih društvo i država plaćaju na druge načine. Na taj način smo na osnovu dostupnih podataka utvrdili cenu koštanja za građane Srbije 1MWh električne energije proizvedene iz lignita danas, i procenili koliko ih to može koštati u skorijoj budućnosti, kada bude prekinut pristup proizvodnje električne energije na bazi nelojalne konkurencije zasnovan na zanemarivanju zdravstvenih troškova i efekata globalnog zagrevanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

elektroprivredno preduzeće, troškovi, vertikalno integrisano, lignit, cena, eksternalije

ЛИТЕРАТУРА:

 • Stevanović, N. Sistemi obračuna troškova, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, 2018.
 • Agencija za Privredne Registre, https://www.apr.gov.rs [pristupljeno 11.11.2021]
 • JP “Elektroprivreda Srbije“, Izveštaj o stanju životne redine u JP „Elektroprivreda Srbije“ za 2019. godinu, Beograd, Maj, 2020, http://www.eps.rs/cir/SiteAssets/Pages/Sredina/Izve%C5%A1taj%20o%20stanju%20%C5%BEivotne%20sredine%20u%20JP%20EPS%20za%202019.pdf [pristupljeno 10.10.2021]
 • Final technical report: Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications, Project ExternE-Pol, http://www.externe.info/externe_2006/expoltec.pdf [pristupljeno 10.10.2021]
 • Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013 i 30/2018)
 • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“ br. 95/2014 i 144/2014).
 • Malinić, D., Milićević, V. , Stevanović, N. Upravljačko računovodstvo, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn. i 15/2021 – dop. usklađenih din. izn.)
 • NEPLAĆENI ZDRAVSTVENI RAČUN – Kako nas termoelektrane na ugalj NA ZAPADNOM BALKANU čine bolesnima, HEAL, 2018 https://env-health.org/IMG/pdf/factsheet_eu_and_western_balkan_sr_lr.pdf [pristupljeno 10.10.2021]
 • EBRD cene emisija CO2 za 2022, 2020, prepiska
 • Kalmar Z., Batas-Bjelić, I., Molnar D., Stvarna cena struje iz uglja u Srbiji, 2021, CEKOR, Subotica.