Uticaj tržišnih cena električne energije na isplativost buduće reverzibilne hidroelektrane u Srbiji

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 23-30)

АУТОР(И): Radoš Čabarkapa, Vladimir M. Šiljkut, Danilo Komatina, Miroslav Tomašević

Е-АДРЕСА: rados.cabarkapa@eps.rs, vladimir.siljkut@eps.rs, danilo.komatina@eps.rs, miroslav.tomasevic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.23C

САЖЕТАК:

Deregulacija u elektroenergetici, liberalizacija tržišta električne energije, tendencija ka povezivanju tržišta širom Evrope, uvođenje podsticaja za izgradnju i korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE) i – posledično – sve veće njihovo prisustvo u elektroenergetskim sistemima, poprimili su presudan uticaj na veleprodajne cene električne energije. Pored toga, uvođenje taksi na CO2 dodatno je povećalo ukupne cene električne energije, ali je – sa druge strane – smanjilo profit termoelektrana (TE) na fosilna goriva. Takođe, da bi se ispunili propisani zahtevi u domenu zaštite životne sredine, u TE se moraju primeniti i sistemi za sprečavanje zagađenja koji su veoma skupi, kako investiciono, tako i eksploataciono. Kao alternativu tome treba razmotriti ulaganja u hidro-sektor. Tu opciju, međutim, karakteriše druga problematika; nasuprot dugotrajnoj izgradnji i eksploataciji hidro-kapaciteta, stoje fluktuacije cena električne energije na tržištu „dan unapred“, koje utiču na raspored rada i prihode ovih objekata. Da bi se istražio ovaj problem, analizirane su satne i dnevne cene na regionalnom tržištu električne energije. Utvrđeni su trendovi veleprodajnih cena električne energije na tržištu „dan unapred“. Procenjene su njihove relevantne vrednosti i iskorišćene kao jedan od skupova ulaznih podataka za analizu troškova i koristi i analizu osetljivosti studije slučaja – buduće reverzibilne hidroelektrane (RHE) „Bistrica“. Naglašen je uticaj kolebanja cena električne energije na tržištu „dan unapred“. Cilj ovog istraživanja bio je da se izvuče zaključak da li kretanje ovih cena ide u prilog izgradnje mogućih RHE u Srbiji. Na osnovu sprovedenih analiza može se zaključiti da trend rasta nivoa veleprodajnih cena električne energije (koji je započeo 2019. godine i čiji se nastavak očekuje u budućnosti, imajući u vidu regulatornu politiku EU u pogledu taksi na emisije CO2) može pozitivno uticati na isplativost investicije u RHE Bistrica (odnosno na skraćenje perioda povraćaja investicije), ali ne tako dramatično, budući da sa porastom cena električne energije rastu i troškovi za pumpanje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

analiza osetljivosti, obnovljivi izvori energije (OIE), reverzibilna hidroelektrana (RHE), tržište, veleprodajne cene električne energije

ЛИТЕРАТУРА: