Tržište električne energije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini – pregled i analiza u 2020. godini

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 70-77)

АУТОР(И): Dunja Mirjanić, Tihomir Dabović, Željko Marković

Е-АДРЕСА: dunja@ers.ba, tdabovic@ers.ba, zmarkovic@deloittece.com 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.70M

САЖЕТАК:

Tržišta električne energije u zemljama zapadnog Balkana i dalje nisu u potpunosti liberalizovana, pa se stoga mogu uočiti različiti stepeni otvorenosti tržišta električne energije od zemlje do zemlje, pa čak i unutar zemlje, za šta je Bosna i Hercegovina očigledan primjer. U Republici Srpskoj, formalno-pravni uslovi za otpočinjanje procesa otvaranja tržišta električne energije su se stekli stupanjem na snagu Zakona o električnoj energiji, krajem 2007. godine i Pravilnikom o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca i postupku promjene snabdjevača, koji je stupio na snagu krajem 2014. godine. Ipak do otpočinjanja stvarnog procesa otvaranja tržišta električne energije nije došlo sve do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca i postupku promjene snabdjevača, koji je stupio na snagu u martu 2019. godine.

U radu se najprije ispituju i analiziraju do sada sprovedene aktivnosti na liberalizaciji tržišta električnom energijom, i daje ocjena u pogledu dosadašnjih rezultata. Dalje se analiziraju potrebni uslovi i pitanja koja se nameću pred sprovođenje daljeg otvaranja tržišta električne energije u Republici Srpskoj. Na kraju, u tekstu se analiziraju najvažnije aktivnosti koje očekuju sve relevantne činioce, u prvom redu Vladu RS, potom resorno ministarstvo i RERS, snabdjevače kao i privredne subjekte koji aktivno učestvuju u oblikovanju tržišta električne energije u cilju pripreme tržišta za dalje otvaranje i ostvarenja uslova za njeno uspješno okončanje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

liberalizacija tržišta električne energije, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Elektroprivreda Republike Srpske, unutrašnje tržište električne energije

ЛИТЕРАТУРА: