Korekcija određivanja položaja regulacione preklopke iz struja i napona primara i sekundara po snimljenim vrednostima pojedinačnog transformatora

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 78-82)

АУТОР(И): Siniša Spremić, Dušan Obradović

Е-АДРЕСА: sinisa.spremic@eps.rs, dusan.obradovic@eps.rs  

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.78S

САЖЕТАК:

U radu se razmatra mogućnost direktne korekcije greške kod određivanja položaja regulacione preklopke iz napona primara i sekundara pojedinačnih transformatora koji imaju veći broj snimljenih merenih vrednosti napona i struja u manjem ili većem opsegu opterećenja. Direktna korekcija se nadovezuje na prethodno izvršenu korekciju greške od pada napona na impedansi transformatora koja se koristi za proračun položaja regulacione preklopke korišćenjem napona. Direktna korekcija se vrši određivanjem srednje vrednosti svih tačaka i zatim oduzimanjem na taj način određene srednje vrednosti od vrednosti pojedinačnih tačaka.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

položaj regulacione sklopke, struja, prenosni odnos, korekcija

ЛИТЕРАТУРА:

  • Spremić, S., Sentin, M., Petrović, D., Ristanović, Y. Tap changer position determination using new algorithm and possibilities of intelligent electronic devices, in Proc. 23rd International Conference on Electricity Distribution (CIRED), Lion, 0029, 15-18. June 2015. http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_0029_final.pdf
  • Spremić, Praktična provera mogućnosti određivanja položaja regulacione sklopke korišćenjem struja i napona i mogućnosti korekcije, in Proc. 34. savetovanje CIGRE Srbija, Kopaonik, R B5.16, 2019.
  • Spremić, , Obradović, D. Uticaj greške prenosnog odnosa energetskog transformatora na određivanje položaja regulacione preklopke iz struja i napona primara i sekundara, in Proc. 35. Savetovanje Energetika 2020, Zlatibor, pp. 81-85, 2020.
  • Obradović, D., Spremić, S. Predlog izvedbe transformatorske srednjenaponske ćelije u TS 110/x kV i načina korišćenja podataka o veličini napona srednjenaponske strane, in Proc. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, paper R-1.01, pp.5, 2014.