Komparativna analiza tehničkih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja različitih modela prozjumera sa fotonaponskim panelima na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII, 2021, (str. 8-15)

АУТОР(И): Bojana Škrbić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА: bskrbic@etf.rs, djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-4.08S

САЖЕТАК:

U radu su sprovedene analize različitih modela prozjumera sa fotonaponskim (PV) panelima kao lokalnim izvorima električne energije. Proračuni su izvršeni na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu za koju su bili dostupni podaci o potrošnji i raspoloživim krovnim površinama za instalaciju fotonaponskih panela. Analize su obuhvatile tri modela prozjumera. Prvi model podrazumeva da maksimalna raspoloživa snaga proizvodnje fotonaponskog panela ne prelazi odgovarajuću snagu potrošnje. Drugi model pretpostavlja da maksimalna raspoloživa snaga proizvodnje PV panela može biti veća od jednovremene snage potrošnje, ali da se vrši limitiranje snage proizvodnje tako da se zabrane kontra tokovi snage. Treći model podrazumeva da je instalisana snaga PV panela jednaka odobrenoj snazi potrošnje pri čemu je pretpostavljeno da prozjumer plasira viškove energije u distributivnu mrežu. Za sve analizirane modele izvršen je proračun instalisane snage PV panela i invertora, kao i ekonomska valorizacija kroz različite pokazatelje. Na osnovu dobijenih rezultata proračuna sagledani su optimalni modeli i za svako rešenje proračunate su uštede u emisiji ekvivalentnog ugljen-dioksida. Pokazano je da je investiranje u prozjumere projektovane prema optimalnom prvom i drugom modelu već isplativo u Srbiji, dok je za podsticaj razvoja prozjumera prema trećem modelu neophodno da država formira odgovarajuće finansijske instrumente.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

prozjumer, fotonaponski sistemi, dekarbonizacija

ЛИТЕРАТУРА: