Категорија XX 2 (2023)

ДА ЛИ СУ НАСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (НЕ)БИТНИ И (НЕ)ВИДЉИВИ У СИСТЕМУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА?

Узданица XX 2 (2023) (стр. 297-299) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Недељко М. Милановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nedeljko@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS: ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: сотверски алатиjelen avlovic@iee t.org

Детаљније

МАГИЈА КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ (НЕМАЧКОГ КАО) СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 293-295) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Наташа П. Ракић   Е-АДРЕСА / E-MAIL: natasa.rakic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS: ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: сотверски алатиjelen avlovic@iee t.org

Детаљније

КРОЗ ПРИЗМУ НАРАТИВА ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ ЏОНА ДАНА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 287-291) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана Б. Бошковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jana.boskovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS: ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: сотверски алатиjelen avlovic@iee t.org

Детаљније

ПОЧЕТАК РАЗВОЈА ЗДРАВСТВА У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 277-284) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марко М. Јеремић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: marko.m.jeremic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет овога рада јесте представљање почетака развоја здравствене струке…

Детаљније

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛИ У ПРИРОДИ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 263-276) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Мирсада С. Зукорлић, Сандра Р. Милановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mirsada.ljajic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Школа као васпитно-образовна институција губи монопол по пита- њу остваривања васпитне мисије,…

Детаљније

РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 251-261) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владан М. Пелемиш, Драган С. Бранковић, Владимир Р. Живановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladan.pelemis@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Циљ истраживања је био да се утврди важност, степен…

Детаљније

МЕТОДИЧКА ВЕЖБАЊА У ВРТИЋУ: КОНТЕКСТ САРАДЊЕ СТУДЕНАТА, ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 235-249) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Гордана М. Степић, Дејан С. Савичевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: gstepic@np.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Циљ истраживања је сагледавање и разумевање перспективе студе- ната – будућих васпитача…

Детаљније

МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 223-234) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Хаџи Живорад М. Миленовић, Биљана С. Јеремић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mrbiljana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Циљ овог истраживања био је да се утврде искуства васпитача и…

Детаљније

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА КАО МОДЕЛ ПЕДАГОШКЕ ПОДРШКЕ ДАРОВИТОЈ ДЕЦИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 197-209) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јована Н. Ђорђевић, Милош М. Ђорђевић, Миа М. Арсенијевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: avramjov@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад се бави проблемом педагошког рада са децом предшколског…

Детаљније