(doi:10.46793/Uzdanica18.1)

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Часлав В. Николић, Никола М. Бубања: Дугме: поетика симболичке минијатуре у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Хамлету Вилијама Шекспира (doi:10.46793/Uzdanica18.1.007N)

Предраг С. Мирчетић: Одлике епа и епске технике на примеру Епа о Гилгамешу (doi:10.46793/Uzdanica18.1.021M)

Александра Д. Матић: Завичајни простор у Хроници моје вароши Момчила Настасијевића и роману Нишчи Видосава Стевановића (doi:10.46793/Uzdanica18.1.037M)

Бранко А. Илић: Хомодијегетички роман Борислава Пекића: почетак српске постмодерне (doi:10.46793/Uzdanica18.1.053I)

Александра З. Стојановић: Велики други и (не)могућност достизања реалног: лакановски приступ причи „Црна мачка” Едгара Алана Поа (doi:10.46793/Uzdanica18.1.069S)

Бојан M. Вељковић: Наука или псеудонаука – пример истраживања телепатије (doi:10.46793/Uzdanica18.1.083V)

Самир Х. Љајић, Милан Н. Дојчиновић: Персуазивност медија и медијски ефекти на појединца и публику (doi:10.46793/Uzdanica18.1.103L)

Јелена Љ. Спасић: Употреба англицизама у креирању медијске слике конзумеризма (doi:10.46793/Uzdanica18.1.117S)

Марина В. Кебара: Еративи, хетероними властитих имена и интернет жаргонизми у роману Шлем ужаса Виктора Пељевина (doi:10.46793/Uzdanica18.1.131K)

Јелена В. Лазаревић: Карактеристике комуникације о спорту на друштвеним мрежама (doi:10.46793/Uzdanica18.1.149L)

Јована С. Стојановић: Прагматичке информације у двојезичним речницима за језички пар немачки и српски (или хрватски) (doi:10.46793/Uzdanica18.1.159S)

Снежана Т. Милић: Боје у речнику Турцизми у српскохрватском језику Абдулаха Шкаљића (doi:10.46793/Uzdanica18.1.181M)

Раиса Ј. Цветковић, Биљана С. Солеша: Фигура учитеља у новелама „Запрега”, „Професор књижевности”, „Човек у футроли” и „Учитељ” Антона Павловича Чехова (doi:10.46793/Uzdanica18.1.197C)

Јелена Д. Теодоровић, Радован М. Живковић: Управљање променама и осигурање квалитета у средњим стручним школама у Србији: ставови директора (doi:10.46793/Uzdanica18.1.211T)

Vesna S. Ružičić: Development of Methodology Successful Realization of the Teaching Process (doi:10.46793/Uzdanica18.1.231R)

Нада М. Крњаић-Цекић: Развој наставе немачког језика на Лицеју (1838‒1863) (doi:10.46793/Uzdanica18.1.245K)

Марија Б. Нијемчевић Перовић: Допринос позоришне педагогије развоју компетенција наставника немачког језика у иницијалном образовању (doi:10.46793/Uzdanica18.1.269N)

Јована Н. Ђорђевић: Студентско планирање ситуација учења ликовног васпитања: утицај тематског оквира на исправност дефинисања ликовног проблема и ликовне теме за ликовну активност (doi:10.46793/Uzdanica18.1.287DJ)

Соња Н. Пајић, Милена Д. Радовановић: Лудичке активности у настави шпанског језика (doi:10.46793/Uzdanica18.1.303P)

Сандра Р. Милановић, Невенка П. Зрнзевић: Повезаност моторичких способности и успеха ученика млађег школског узраста (doi:10.46793/Uzdanica18.1.315M)

Ивана Р. Јовановић, Ненад Р. Вуловић: Уочавање законитости и правила у почетној настави математике (doi:10.46793/Uzdanica18.1.325J)

Ивана Д. Тасић Митић, Александар М. Стојадиновић: Проблеми рецепције бајке у разредној настави (doi:10.46793/Uzdanica18.1.339T)

ПРИКАЗИ

Весна С. Трифуновић: Породица и свет пун изазова 

Марија Н. Вујовић: Више од класичног уџбеничког комплета – стандардни уџбеник и иновативна мултимедијална средства у функцији фацилитације учења страног језика