Категорија XVIII 1 (2021)

Проблеми рецепције бајке у разредној настави

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 339-349) АУТОР(И): Ивана Д. Тасић Митић,  Александар М. Стојадиновић Е-АДРЕСА: ivana.tasic82@yahoo.com, aleksandars@pfvr.ni.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се указује на значај који бајка, као омиљена књижевна врста која се изучава у разредној…

Детаљније

Уочавање законитости и правила у почетној настави математике

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 325-338) АУТОР(И): Ивана Р. Јовановић, Ненад Р. Вуловић Е-АДРЕСА: ivanajovanovic014@gmail.com, vlnenad@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У времену брзих промена и технолошког развоја као кључни задатак наставе математике намеће се подстицање и развијање математичког…

Детаљније

Повезаност моторичких способности и успеха ученика млађег школског узраста

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 315-324) АУТОР(И): Сандра Р. Милановић, Невенка П. Зрнзевић Е-АДРЕСА: sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs, nevenka.zrnzevic@pr.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је био да се истражи повезаност моторичких способности и развоја интелектуалних способности ученика, као и повезаност…

Детаљније

Лудичке активности у настави шпанског језика

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 303-314) АУТОР(И): Соња Н. Пајић, Милена Д. Радовановић Е-АДРЕСА: sonjahornjak@live.com, milena.radovanovic81@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду смо желели да укажемо на важност примене лудичких активности на часу шпанског језика, као и да…

Детаљније

Студентско планирање ситуација учења ликовног васпитања: утицај тематског оквира на исправност дефинисања ликовног проблема и ликовне теме за ликовну активност

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 287-301) АУТОР(И): Јована Н. Ђорђевић Е-АДРЕСА: avramjov@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад представља резултате акционог педагошког истраживања, спроведеног у оквиру наставног предмета Методички практикум ликовног васпитања са студентима четврте године иницијалног образовања…

Детаљније

Допринос позоришне педагогије развоју компетенција наставника немачког језика у иницијалном образовању

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 269-285) АУТОР(И): Марија Б. Нијемчевић Перовић Е-АДРЕСА: marija.nijemcevic@filum.kg.ac Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се бавимо испитивањем доприноса позоришно-педагошког рада током иницијалног образовања студената немачког језика и књижевности развијању наставничких компетенција. У…

Детаљније

Развој наставе немачког језика на Лицеју (1838‒1863)

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 245-267) АУТОР(И): Нада М. Крњаић-Цекић Е-АДРЕСА: nadakrnjaiccekic47@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући као полазну основу архивску грађу фондова Архива Србије као најпоузданије изворе за историјско проучавање, суочени са чињеницом да oни не допуштају…

Детаљније