Категорија XVIII 1 (2021)

Хомодијегетички роман Борислава Пекића: почетак српске постмодерне

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 53-68) АУТОР(И): Бранко А. Илић Е-АДРЕСА: brail@live.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се полази од жанровског дефинисања хомодијегетичког романа приповедне врсте засноване на специфичном положају наратора у тексту. Указује се на значајну…

Детаљније

Завичајни простор у „Хроници моје вароши“ Момчила Настасијевића и роману „Нишчи“ Видосава Стевановића

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 37-51) АУТОР(И): Александра Д. Матић Е-АДРЕСА: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је истоветна имагинација завичајног простора, засно- вана на модернистичкој реконтекстуализацији митско-фолклорне матрице, у збирци приповедака Хроника моје вароши Момчила Настасијевића…

Детаљније

Одлике епа и епске технике на примеру „Епа о Гилгамешу“

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 21-35) АУТОР(И): Предраг С. Мирчетић Е-АДРЕСА: predrag.mircetic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се на примеру сумерско-вавилонског Епа о Гилгамешу пред- стављају и објашњавају основне одлике епа као књижевне врсте, као и најважније…

Детаљније

Дугме: поетика симболичке минијатуре у „Дневнику о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског и „Хамлету“ Вилијама Шекспира

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 7-20) АУТОР(И): Часлав В. Николић, Никола М. Бубања Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs, nikola.bubanja@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду настојали смо да испитамо наративно-симболичку вред- ност фигуре дугмета у роману Дневник о Чарнојевићу Милоша…

Детаљније

Узданица XVIII 1 (2021)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ Часлав В. Николић, Никола М. Бубања: Дугме: поетика симболичке минијатуре у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Хамлету Вилијама Шекспира (doi:10.46793.007N) Предраг С. Мирчетић: Одлике епа и епске технике на примеру Епа…

Детаљније