Категорија XVIII 1 (2021)

Управљање променама и осигурање квалитета у средњим стручним школама у Србији: ставови директора

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 211-229) АУТОР(И): Јелена Д. Теодоровић, Радован М. Живковић Е-АДРЕСА: jelenat@gwu.edu, radovan.zivkovic@mpn.gov.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Средње стручне школе у Србији су изложене притисцима да уводе промене у свој рад. Њихови директори на располагању…

Детаљније

Фигура учитеља у новелама „Запрега”, „Професор књижевности”, „Човек у футроли” и „Учитељ” Антона Павловича Чехова

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 197-209) АУТОР(И): Раиса Ј. Цветковић, Биљана С. Солеша Е-АДРЕСА: raisa.cvetkovic@pr.ac.rs, solasabilja@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања овог рада је интерпретативни потенцијал фигуре учитеља у одабраним новелама Антона Павловича Чехова. Обрађивана тематика из…

Детаљније

Боје у речнику „Турцизми у српскохрватском језику“ Абдулаха Шкаљића

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 181-196) АУТОР(И): Снежана Т. Милић Е-АДРЕСА: s_tatalovic@yahoo.co.uk Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Српски језик још увек обилује турцизмима, али су зато боје – прави „показатељ пролазности”. Будући да велики број лексема излази из језика…

Детаљније

Прагматичке информације у двојезичним речницима за језички пар немачки и српски (или хрватски)

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 159-180) АУТОР(И): Јована С. Стојановић Е-АДРЕСА: sstojanovic.jovana@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира лексикографско маркирање прагматичких обележја лексема у општим двојезичним речницима за језички пар немачки и српски (или хрватски). Најпре…

Детаљније

Карактеристике комуникације о спорту на друштвеним мрежама

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 149-158) АУТОР(И): Јелена В. Лазаревић Е-АДРЕСА: notes93@icloud.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је представљање карактеристика комуникације о спорту на друштвеним мрежама на примерима из српског језика. Корпус рада је сачињен од садржаја…

Детаљније

Еративи, хетероними властитих имена и интернет жаргонизми у роману „Шлем ужаса“ Виктора Пељевина

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 131-147) АУТОР(И): Марина В. Кебара Е-АДРЕСА: m.kebara@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду бавимо се лингвостилистичком и концептуалном анализом битних својстава језика интернет друштвених мрежа у функцији поетског поступка руског постмодернисте Виктора…

Детаљније

Употреба англицизама у креирању медијске слике конзумеризма

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 117-130) АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић Е-АДРЕСА: jelenaspasic2410@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Начин пласирања информације о друштвеним феноменима утиче на формирање представа али и језичких навика читалаца. Предмет анализе је употреба англицизама у електронским…

Детаљније

Персуазивност медија и медијски ефекти на појединца и публику

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 103-115) АУТОР(И): Самир Х. Љајић, Милан Н. Дојчиновић Е-АДРЕСА: ljajics@gmail.com, dojchaaa@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Моћ медија и убеђивачка својства „седме силе” одувек су интересовали јавност, али и многе теоретичаре медија, социологе, психологе,…

Детаљније

Наука или псеудонаука – пример истраживања телепатије

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 83-101) АУТОР(И): Бојан M. Вељковић Е-АДРЕСА: bojan_sladja@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Није увек једноставно поставити линију раздвајања између правих научних теорија, погрешних али проверљивих (оповргљивих) научних теорија и оних псеудонаучних које је немогуће…

Детаљније

Велики други и (не)могућност достизања реалног: лакановски приступ причи „Црна мачка” Едгара Алана Поа

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 69-82) АУТОР(И): Александра З. Стојановић Е-АДРЕСА: aleksandra.stojanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада јесте анализа личности наратора приче „Црна мачка” Е. А. Поа у кључу психоаналитичкe теоријe Ж. Лакана. У покушају да разјаснимо…

Детаљније