Download full PDF 

DOI: 10.18485/uzdanica.2020.17.1

1.

Бранко А. Илић, Тридесет година из живота Милана Наранџића – први српски хомодијегетички роман, str. 35–51
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.1

2.

Сања П. Перић, Гозбене слике у романима Поп Ћира и поп Спира Стевана Сремца и Бакоња фра Брне Симе Матавуља, str. 53–66
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.2

3.

Јелена М. Тодоровић Васић, Ремитологизација Еурипидовог митског обрасца у Медеји Велимира Лукића, str. 67–79
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.3

4.

Драгољуб Ж. Перић, Ремитологизација митске прошлости – литерарна интерпретација словенског пантеона у збирци прича за децу Каљави коњ Весне Алексић, str. 81–95
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.4

5.

Јелена Ђ. Гојић, Мотиви гордости и праштања у Мановом роману Јосиф његова браћа са освртом на библијско-апокрифне списе, str. 97–113
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.5

6.

Марина М. Петровић Јилих, Улога и значај позоришне педагогије за дидактику књижевности на страном језику, str. 115–131
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.6

7.

Анђела Н. Реџић, Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор, str. 133–143
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7

8.

Јелена М. Јосијевић, Динамички компаратив у српском и енглеском језику, str. 145–159
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.8

9.

Биљана С. Ристић, Како је лутао кнезстилска анализа песме „Светски путник” кнеза Михаила Обреновића, str. 161–170
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.9

10.

Јелена Љ. Спасић, Лексички развој детета предшколског узраста, str. 171–178
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.10

11.

Милан Н. Дојчиновић, Самир Х. Љајић, Никола Н. Дојчиновић, Изазови медија у дигитално доба – питање профитабилности и опстанка, str. 179–194
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11

12.

Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić, Cheating in Academic Context – Associations with Study Area, Study Year and Country, str. 195–212
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.12

13.

Јелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић, Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију, str. 213–236
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13

14.

Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић, Ученици млађег основношколског узраста у улози сведока вршњачког насиља, str. 237–246
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.14

15.

Биљана Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић, Компетенције васпитача за посредовање у решавању конфликата међу децом, str. 247–260
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.15

16.

Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić, Designing Curriculum Content As a Factor of Education Quality, str. 261–271
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.16

17.

Ана С. Миљковић-Павловић, Унапређивање васпитно-образовне праксе кроз акциона истраживања ‒ један од модалитета, str. 273–288
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.17

18.

Milan S. Komnenović, Professional Development of Boarding School Teachers After Initial Education, str. 289–305
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18

19.

Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александра М. Михајловић, Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера ГеоГебра, str. 307–317
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.19

20.

Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић, Експериментални програм наставе физичког васпитања као фактор побољшања моторичких способности ученица млађег школског узраста, str. 319–332
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.20

21.

Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић, Алпска школа скијања, str. 333–343
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.21

22.

Nataša M. Vukićević, Vesna М. Petrović, Development of Tone Pitch Perception in Children of Young Age by Applying Multimodal Approach, str. 345–358
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.22