Узданица XVIII (ЈР) (2021)

(doi:10.46793/Uzdanica18.2)

САДРЖАЈ

[13-37] Јован Делић: Ране приповијетке Јована Радуловића: Илинштак (1978) и Голубњача (1980)(DOI:10.46793/Uzdanica18.2.013D)

[39-52] Радомир Путник: Позоришне драме Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.039P)

[53-74] Милош М. Ковачевић: Асиндетске реченице кao језичко-стилска доминанта приповиједака Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.053K)

[75-88] Илијана Р. Чутура: Ритам приповедања и карактеристике сложене реченице у збирци Сумњива сахрана (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.075C)

[89-97] Марко Недић: Од Огњене до Благе Марије у опусу Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.089N)

[99-105] Војислав П. Јелић: Над Голубњачом уживо (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.099J)

[107-120] Душко Бабић: Антиномије завичајности у прози Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.107B)

[121-135] Горан М. Максимовић: Српски писци и дјела у огледима Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.121M)

[137-151] Марко Паовица: Три зрнца – Из мозаика Јована Радуловића о удесу културног идентитета далматинских Срба (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.137P)

[153-161] Растко Лончар: Генерацијски односи у делима Јована Радуловића (Учитељ Доситеј, Голубњача, Браћа по матери и Од Огњене до Благе Марије) и њихова друштвена условљеност (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.153L) 

[163-176] Наташа Булатовић: Прошао живот Јована Радуловића – роман алегорија о нестанку једног народа  (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.163B)

[177-187] Миливој С. Ћук: Из именослова романа Браћа по матери Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.177C)

[189-208] Драган Лакићевић: Аутопортрет писца у интервјуима Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.189L)

[209-215] Душан Иванић: О генези дјела Јована Радуловића (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.209I)

[217-221] Олга Срећковић Франић: Јован Радуловић, управник Библиотеке града Београда од 2001. до 2009. године (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.217SF)

[223-226] Снежана Кнежевић: Активности Јована Радуловића у издаваштву (БИГЗ) (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.223K)

[229-266] Грађа за персоналну библиографију Јована Радуловића (приредили: Бранка Булатовић, Јелена Секулић, Немања Радуловић) (DOI:10.46793/Uzdanica18.2.229B)