Активности Јована Радуловића у издаваштву (БИГЗ)

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 223-226)

АУТОР(И): Снежана Кнежевић

Е-АДРЕСА: ljiljaksne@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.223K

САЖЕТАК:

У овом тексту дат је осврт на уреднички рад Јована Радуловића у издавачкој кући БИГЗ, у периоду од 1983. до 2001. године. Описана је његова улога у доношењу издавачких планова, у оквиру едиција за које је био задужен, као и његови принципи уређивања и приређивања књига. Посебна пажња посвећена је последњој деценији његовог уредничког рада, када је српска култура делила тешку судбину народа и у којој је велики писац показивао велике организационе и људске врлине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Јован Радуловић, уредник, приређивач, БИГЗ, организатор, писац.

ЛИТЕРАТУРА: