Категорија XVIII 2 (2021)

Узданица XIX 1 (2022)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) Душко Р. Топаловић, Студијски боравак Сретена Аџића и Јована Милијевића у Шведској и Норвешкој 1898‒1899. године doi:10.46793.007T 7-17 Нада M. Крњаић-Цекић, Српска краљевска Велика школа 1863‒1905. doi:10.46793.019KC 19-34 Александар С. Николић, Семантичка анализа српских партикула…

Детаљније

Друштвена криза и образовање

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 357-370) АУТОР(И): Весна С. Трифуновић Е-АДРЕСА: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У раду се разматра повезаност друштва и образовања и утицај друштвене кризе на функционисање система образовања. Намера је да се, прво, истакне…

Детаљније

Акционо истраживање у функцији побољшања вештине писања француског језика

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 343-356) АУТОР(И): Неда М. Маенза Е-АДРЕСА: nmaenza@singidunum.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Акционо истраживање у функцији побољшања вештине писања француског, као другог страног језика, покренуто је ради решавања потешкоћа при писању на страном језику.…

Детаљније

Ставови студената неохеленистике о примени ИКТ алата у развијању фонолошке компетенције

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 329-342) АУТОР(И): Антонина В. Костић, Војкан Б. Стојичић Е-АДРЕСА: antonina.irini@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад представља покушај да се сагледа на који начин употреба савремених ИКТ2 алата може допринети развијању фонолошке компетенције код…

Детаљније

Типови језичких одступања у писаном дискурсу ученика млађег основношколског узраста: TIMSS 2019 у Србији

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 307-327) АУТОР(И): Јелена М. Стевановић, Емилија Н. Лазаревић Е-АДРЕСА: jelena.stevanovic.jelena@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Анализа језичких карактеристика писаног дискурса ученика указује, између осталог, на функционалну примену знања из српског језика и омогућава увид…

Детаљније

Оспособљеност будућих учитеља за процену прецизности текстуалних математичких задатака

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 289-305) АУТОР(И): Ненад Р. Вуловић, Илијана Р. Чутура, Милан П. Миликић Е-АДРЕСА: vlnenad@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте утврђивање мере у којој су студенти, будући учитељи, у стању да уоче…

Детаљније

Примена криптографског модела заштите података у групном раду студената

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 273-288) АУТОР(И): Сузана М. Ђорђевић, Верица Р. Милутиновић Е-АДРЕСА: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада je развијање криптографског модела за заштиту података и помагање групи студената у доношењу одлука. Групни радови…

Детаљније

Мишљење будућих и дипломираних учитеља о примени видео-игара у образовању у условима друштвених промена

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 253-271) АУТОР(И): Ненад J. Стевановић Е-АДРЕСА: nenadstevan@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави проблемом примене видео-игара у настави и учењу у условима наглих друштвених промена на почетку треће деценије 21. века. Полази…

Детаљније