Категорија XVIII 2 (2021)

Критичка анализа дискурса о вирусу ковид 19 у српским медијима

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 223-236) АУТОР(И): Катарина Б. Субановић Е-АДРЕСА: katarina.subanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте критичка анализа дискурса о вирусу ковид 19 у српским дневним листовима Блиц и Политика. Основни циљ истраживања подразумева…

Детаљније

Медијско образовање и информисање о пандемији корона вируса

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 205-222) АУТОР(И): Татјана Д. Ђукић Живадиновић, Ивана С. Стаменковић Е-АДРЕСА: tatjana.aiki@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија корона вируса (ковид 19) на глобалном нивоу покренула је и инфодемију, а тиме и интензивирала потребу за…

Детаљније

Искуства учитеља у примени хибридног модела изокренута учионица у настави природе и друштва током пандемије

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 187-204) АУТОР(И): Сања K. Николић, Оливера Д. Цекић-Јовановић, Андријана Ж. Милетић Е-АДРЕСА: sanjanikolic33@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појавом пандемије вируса ковид 19, све школе у Србији, као и у скоро свим деловима света,…

Детаљније

Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 169-186) АУТОР(И): Маја M. Димитријевић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Владимир М. Станојевић Е-АДРЕСА: maja0205@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Истраживање представљено у раду бави се мишљењем и ставовима студената о измењеним начинима реализације наставе и…

Детаљније

Ставови учитеља и наставника српског језика и књижевности о настави српског језика на даљину за време ванредног стања услед пандемије вируса ковид 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 145-168) АУТОР(И): Васиљка Д. Микић, Ана П. Ђорђевић Е-АДРЕСА: vasiljka88@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија изазвана вирусом корона одразила се на све области живо- та, па и на образовни систем, изазвавши затварање школа…

Детаљније

Коришћење електронске књиге у време здравствене кризе од стране студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 99-115) АУТОР(И): Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић Е-АДРЕСА: daliborka.puric@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутори у раду испитују искуства студената учитељских и педагошких факултета (N = 394) у вези са (а) коришћењем електронске…

Детаљније

Перцепција учења на даљину од стране родитеља током пандемије ковида 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 83-97) АУТОР(И): Мила Б. Бeљански, Руженка J. Шимоњи Чернак, Миа Р. Марић Е-АДРЕСА: milabelj@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Образовни системи су се у условима пандемије ковида 19 морали при- лагодити новој ситуацији. У…

Детаљније