Коришћење електронске књиге у време здравствене кризе од стране студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 99-115)

АУТОР(И): Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић

Е-АДРЕСА: daliborka.puric@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.099P

САЖЕТАК:

Аутори у раду испитују искуства студената учитељских и педагошких факултета (N = 394) у вези са (а) коришћењем електронске књиге за потребе студија; (б) утицајем пандемије ковида 19 на коришћење е-књиге за потребе студија и (в) факторима који су иницирали коришћење електронске књиге. Резултати истраживања показују да две трећине анкетираних користи овај формат књиге. Према искуству више од трећине студената, актуелна здравствена криза допринела је коришћењу електронске књиге у већој мери него раније, док је четвртину испитаника мотивисала да почне да је користи. Коришћење електронске књиге иницирано је у највећој мери под утицајем професора и самосталним претраживањем интернета. Будући учитељи и васпитачи са подручја Западног Балкана отворени су према коришћењу савремених технологија, а актуелна пандемија интензивирала је коришћење електронске књиге за потребе њиховог образовања, што је допринело превазилажењу тешкоћа изазваних здравственом кризом, као и оспособљавању за ефикасан и ефективан рад са будућим генерацијама читалаца различитих форми текста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

електронска књига, пандемија ковида 19, студенти учитељских и педагошких факултета, Западни Балкан

ЛИТЕРАТУРА: