Категорија XVIII 2 (2021)

Мишљење ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током пандемије ковида 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 51-66) АУТОР(И): Милан С. Комненовић, Недељко М. Милановић Е-АДРЕСА: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија вируса ковид 19 је радикално променила свакодневицу људи, а нарочито васпитно-образовни систем великог броја земаља света, између осталих…

Детаљније

Ставови студената о квалитету наставе на даљину

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 19-33) АУТОР(И): Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић, Ана С. Миљковић Е-АДРЕСА: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У време пандемије десиле су се изненадне и значајне промене у планирању и организацији наставних активности…

Детаљније

Куга у Јагодини и Пироту у 19. Веку

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 11-18) АУТОР(И): Предраг Б. Ћирић, Марко M. Јеремић, Дарко Б. Ћирић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић Е-АДРЕСА: marko.m.jeremic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ова студија је описно истраживање појаве куге у Србији и…

Детаљније

Узданица XVIII 2 (2021)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) САДРЖАЈ РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ [11-18] Предраг Б. Ћирић, Марко M. Јеремић, Дарко Б. Ћирић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић, Куга у Јагодини и Пироту у 19. Веку (DOI:10.46793.011C) [19-33] Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић,…

Детаљније

Активности Јована Радуловића у издаваштву (БИГЗ)

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 223-226) АУТОР(И): Снежана Кнежевић Е-АДРЕСА: ljiljaksne@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом тексту дат је осврт на уреднички рад Јована Радуловића у издавачкој кући БИГЗ, у периоду од 1983. до 2001. године.…

Детаљније

Јован Радуловић, управник Библиотеке града Београда од 2001. до 2009. године

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 217-221) АУТОР(И): Олга Срећковић Франић Е-АДРЕСА: olgaf@bgb.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду Јован Радуловић је представљен као посленик који је оставио значајног трага у нашој култури, не само као књижевни…

Детаљније

О генези дјела Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 209-215) АУТОР(И): Душан Иванић Е-АДРЕСА: dusan.div@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор упозорава на методолошки ризик у изучавању генезе умјетнич- ких дјела уопште (повезивање поља искуства и поља имагинације). Дјело Ј. Радуловића је…

Детаљније