О генези дјела Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 209-215)

АУТОР(И): Душан Иванић

Е-АДРЕСА: dusan.div@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.209I

САЖЕТАК:

Аутор упозорава на методолошки ризик у изучавању генезе умјетнич- ких дјела уопште (повезивање поља искуства и поља имагинације). Дјело Ј. Радуловића је велике жанровске, морфолошке, стилске и медијске динамике. Уочљиво је кретање између панорамичног (табло) и новелистичког типа приче, те између приповиједних и драмских дјела, књижевности и сценарија за филм или ТВ серију. Радуловићев опус карактерише преплитање жанровских облика и приповједачко-дескриптивних техника (писмо, ток свијести, доживљени говор), те све јачи продор документарних текстова, урбане тематике и виртуелне (немиметичке) слике свијета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Радуловић, генеза, приповијетка, роман, драма, документарни текстови.

ЛИТЕРАТУРА: