(doi:10.46793/Uzdanica18.II)

САДРЖАЈ
РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

[11-18] Предраг Б. Ћирић, Марко M. Јеремић, Дарко Б. Ћирић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић, Куга у Јагодини и Пироту у 19. Веку (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.011C)

[19-33] Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић, Ана С. Миљковић, Ставови студената о квалитету наставе на даљину (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.019KV)

[35-50] Nena A. Vasojević, Ivana T. Vučetić, Snežana D. Kirin, High school students’ perceptions of emergency remote teaching in Serbia during the COVID-19 pandemic (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.035V)

[51-66] Милан С. Комненовић, Недељко М. Милановић, Мишљење ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током пандемије ковида 19 (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.051K)

[67-82] Daliborka R. Popović, Mirjana M. Beara, Milena D. Belić, Difficulties in the online educational context ‒ perception of students, parents and teachers (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.067P)

[83-97] Мила Б. Бeљански, Руженка J. Шимоњи Чернак, Миа Р. Марић, Перцепција учења на даљину од стране родитеља током пандемије ковида 19 (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.083B)

[99-115] Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Коришћење електронске књиге у време здравствене кризе од стране студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.099P)

[117-129] Vera M. Savić, Strategies for Engaging and Challenging Young Language Learners in Online Learning Environments (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.117S)

[131-143] Marijana M. Prodanović, Valentina M. Gavranović, What motivates language learners in online language environment: a COVID-19-affected classroom testimony (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.131P)

[145-168] Васиљка Д. Микић, Ана П. Ђорђевић, Ставови учитеља и наставника српског језика и књижевности о настави српског језика на даљину за време ванредног стања услед пандемије вируса ковид 19 (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.145M)

[169-186] Маја M. Димитријевић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Владимир М. Станојевић, Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.169D)

[187-204] Сања K. Николић, Оливера Д. Цекић-Јовановић, Андријана Ж. Милетић, Искуства учитеља у примени хибридног модела изокренута учионица у настави природе и друштва током пандемије (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.187N)

[205-222] Татјана Д. Ђукић Живадиновић, Ивана С. Стаменковић, Медијско образовање и информисање о пандемији корона вируса (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.205DJ)

[223-236] Катарина Б. Субановић, Критичка анализа дискурса о вирусу ковид 19 у српским медијима (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.223S)

[237-251] Predrag Ž. Živković, Student teachers’ self-handicapping and social media addiction: resilience in the education crisis (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.237Z)

[253-271] Ненад J. Стевановић, Мишљење будућих и дипломираних учитеља о примени видео-игара у образовању у условима друштвених промена (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.253S)

[273-288] Сузана М. Ђорђевић, Верица Р. Милутиновић, Примена криптографског модела заштите података у групном раду студената (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.273DJ)

[289-305] Ненад Р. Вуловић, Илијана Р. Чутура, Милан П. Миликић, Оспособљеност будућих учитеља за процену прецизности текстуалних математичких задатака (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.289V)

[307-327] Јелена М. Стевановић, Емилија Н. Лазаревић, Типови језичких одступања у писаном дискурсу ученика млађег основношколског узраста: TIMSS 2019 у Србији (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.307S)

[329-342] Антонина В. Костић, Војкан Б. Стојичић, Ставови студената неохеленистике о примени ИКТ алата у развијању фонолошке компетенције (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.329K)

[343-356] Неда М. Маенза, Акционо истраживање у функцији побољшања вештине писања француског језика (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.343M)

[357-370] Весна С. Трифуновић, Друштвена криза и образовање (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.357T)

ПРИКАЗИ

[373-388] Илијана Р. Чутура, О развоју стилистике као дисциплине у српским научним оквирима (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.373C)

[389-390] Недељко М. Милановић, Превенција непримерених понашања деце и младих: педагошки приступ (DOI:10.46793/Uzdanica18.II.389M)