Категорија XVIII 2 (2021)

Аутопортрет писца у интервјуима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 189-208) АУТОР(И): Драган Лакићевић Е-АДРЕСА: drag.lak@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: За четрдесет година књижевног рада, приповедач, романописац и драмски писац Јован Радуловић дао је велики број интервјуа – најпознатијим новинама и часописима…

Детаљније

Из именослова романа „Браћа по матери“ Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 177-187) АУТОР(И): Миливој С. Ћук Е-АДРЕСА: milivojcuk@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду представљена је антропономастичка анализа романа Браћа по матери Јована Радуловића. Циљ рада је да се осветли Радуловићев приступ…

Детаљније

„Прошао живот“ Јована Радуловића – роман алегорија о нестанку једног народа

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 163-176) АУТОР(И): Наташа Булатовић Е-АДРЕСА: natasam.kis@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јован Радуловић се читалачкој публици представио као писац копнене, кршевите Далмације, настављач Симе Матавуља. Прве двије деценије стварања он је оријентисан искључиво…

Детаљније

Генерацијски односи у делима Јована Радуловића („Учитељ Доситеј“, „Голубњача“, „Браћа по матери“ и „Од Огњене до Благе Марије“) и њихова друштвена условљеност 

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 153-161) АУТОР(И): Растко Лончар Е-АДРЕСА: rastkoloncar93@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Идеја рада јесте да испита – користећи методе анализе и синтезе, те компаративни метод – могућности сагледавања међугенерацијских односа у крајишким породицама…

Детаљније

Три зрнца – Из мозаика Јована Радуловића о удесу културног идентитета далматинских Срба

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 137-151) АУТОР(И): Марко Паовица Е-АДРЕСА: cyprian@gmx.at Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предстојећем критичко-публицистичком коментару расправља се о националном раду књижевника Јована Радуловића крајем осамдесетих и почетком деведесетих година двадесетог века у ширем…

Детаљније

Српски писци и дјела у огледима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 121-135) АУТОР(И): Горан М. Максимовић Е-АДРЕСА: goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У расправи је усмјерена пажња на огледе Јована Радуловића (1951‒2010), посвећене појединим српским писцима и неким драгоцјеним личностима из српске прошлости.…

Детаљније

Антиномије завичајности у прози Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 107-120) АУТОР(И): Душко Бабић Е-АДРЕСА: dusko.babic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализирана су дела Јована Радуловића из завичајног тематског круга, који чини најобимнији и најзначајнији део његовог књижевног опуса. У…

Детаљније

Над „Голубњачом“ уживо

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 99-105) АУТОР(И): Војислав П. Јелић Е-АДРЕСА: vojislav.p.jelic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Драма Голубњача, иако је првенствено вишеслојно и сложено књижевно дело, није побудила пажњу књижевних критичара колико оних душебрижника који су у…

Детаљније

„Од Огњене до Благе Марије“ у опусу Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 89-97) АУТОР(И): Марко Недић Е-АДРЕСА: markone43@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Роман Од Огњене до Благе Марије сагледан је у контексту целокупне Радуловићеве прозе и посебно његовог романескног дела. Тематску основу романа чини…

Детаљније

Ритам приповедања и карактеристике сложене реченице у збирци „Сумњива сахрана“

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 75-88) АУТОР(И): Илијана Р. Чутура Е-АДРЕСА: ilijana.cutura@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се издвајају оне синтаксичке карактеристике реченице и (делимично) организације текста које доприносе обликовању специфичног ритма приповедања у збирци Сумњива…

Детаљније