„Од Огњене до Благе Марије“ у опусу Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 89-97)

АУТОР(И): Марко Недић

Е-АДРЕСА: markone43@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.089N

САЖЕТАК:

Роман Од Огњене до Благе Марије сагледан је у контексту целокупне Радуловићеве прозе и посебно његовог романескног дела. Тематску основу романа чини трагични егзодус српског народа из Републике Српске Крајине у августу 1995. године током напада хрватске војске на Книн. Та тема, коју најчешће литерарно остварују српски писци избегли из Хрватске, постала је изузетно значајна у савременој српској књижевности. Јован Радуловић је у роману остварује на основу претходног сценаристичког текста предвиђеног за неостварену телевизијску драму. У средишту романескне садржине налазе се чланови једне српске породице који у колони других избеглица напуштају завичај и одлазе према Србији. У роману се у полифонијском наративном низу преплићу гласови и животне приче чланова те породице и других протагониста и сведока српског егзодуса из завичаја. Иако романом доминирају драматичне и трагичне животне ситуације, у књижевним ликовима и даље живи нада у могућни живот и у неком другом простору. Роман је исписан кратким сценама и реченицама, којима је наглашена изворност непосредног језика којим је јаче наговештена драматичност и трагичност егзистенцијалне ситуације у којој се нашао избегли народ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

роман Од Огњене до Благе Марије, тема егзодуса српског народа из завичаја, телевизијски сценарио као предложак за роман, полифонијска основа романа, кратка поглавља и реченице, нада књижевних ликова у могући будући живот.

ЛИТЕРАТУРА: