Аутопортрет писца у интервјуима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 189-208)

АУТОР(И): Драган Лакићевић

Е-АДРЕСА: drag.lak@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.189L

САЖЕТАК:

За четрдесет година књижевног рада, приповедач, романописац и драмски писац Јован Радуловић дао је велики број интервјуа – најпознатијим новинама и часописима свога доба. У њима је одговарао на питања новинара и књижевника – о себи, својој биографији, књижевном простору и раду. Ти разговори били су и актуелни и поетички, зависно од тренутка и повода за разговор. Поводи су у исто време били хроника савремене српске књижевности. Овај рад систематизује тематске области Радуловићевих интервјуа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интервју, књижевност, приповедање, биографија, завичај, Далмација, политика, каријера, статус, Голубњача.

ЛИТЕРАТУРА:

КЊИГЕ
 • Аћимовић Ивков (2005): Милета Аћимовић Ивков, Камелеонско прилагођа- вање, Летопис Матице српске, Нови Сад, јул–август 2005.
 • Даутовић (2007): Сава Даутовић, Без подилажења београдској чаршији, НИН, Београд, 4. јануар 2007.
 • Јевтић (1999): Милош Јевтић, Остаје прича, разговори са Јованом Радулови- ћем, Ваљево ‒ Београд: Кеј.
 • Радуловић (2002): Јован Радуловић, По српској Далмацији, Београд: Дерета. Радуловић (2007): Јован Радуловић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града
 • Београда. Књига садржи интервјуе: Мирјана Митровић, Прошао занос, Duga, Бео- град, 31. јануар – 13. фебруар 1998; Јелена Косановић, Желим да живим од свога рада, Борба, 16–17, Београд, децембар 2000; Зоран Радисављевић, У тесним ципелама, Политика, Београд, 13. децембар 2004.
НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ
 • Брајковић (1976): Dragomir Brajković, Uvijek se nešto radi i nekako živi (по- водом објављене приче „Јандрија Тонин чека смрт”), Mladost, br. 988, Beograd, 20. februar 1976, 10.
 • Глигоријевић (1986): Milo Gligorijević, Pod znakom Golubnjače – lični stav: Jovan Radulović, Intervju, Beograd, 29. avgust 1986, 10–13.
 • Глигоријевић (1976): Мило Глигоријевић, Отварамо ковчег успомена, Књижевна реч, 25. октобар 1976, 1, 19.
 • Ђурђевић (2002): Оливера Ђурђевић, Роман ће написати дечак из колоне; Јован Радуловић, писац, директор Библиотеке града, неће никада написати књигу о „Олуји”, Глас, Београд, 24. фебруар 2002, 11.
 • Милосављевић (2007): Мила Милосављевић, Лакше је писати о патњи него о смеху, Глас, Београд, 7–8. април 2007, 16.
 • Непознати (2010): Најмање крив за биографију, НИН, Београд, 7. јануар 2010, 57‒58.
 • Стојановић (1988‒1989): Радосав Стојановић, Људи на размеђи светова, Јединство, Приштина, 31. децембар 1988 ‒ 1, 2, 3. јануар 1989, 12.
 • Тодоровић (1987): Драган Ж. Тодоровић, Писац треба да буде писац, НОН, лист младих Србије, 1. новембар 1987, 30–31.
 • Чуљић (1980): B(ranka) Čuljić, Detinjstvo je nužno zlo (поводом новоизашле књиге приповедака Голубњача), Mladost, Beograd, 10. oktobar 1980, 13.