Категорија XVIII 2 (2021)

Асиндетске реченице кao језичко-стилска доминанта приповиједака Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 53-74) АУТОР(И): Милош М. Ковачевић Е-АДРЕСА: mkovacevic31@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се издвајају и описују асиндетске реченице као језичко-стилска доминанта приповиједака Јована Радуловића. Анализа је приоритетно синтаксичко-семантичка, јер јој је…

Детаљније

Позоришне драме Јована Радуловића 

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 39-52) АУТОР(И): Радомир Путник Е-АДРЕСА: radomirputnik@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају три позоришне драме Јована Радуловића; премда дело овога истакнутог писца превасходно припада књижевном роду прозе, извесно је да…

Детаљније

Ране приповијетке Јована Радуловића: „Илинштак“ (1978) и „Голубњача“ (1980)

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 13-37) АУТОР(И): Јован Делић Е-АДРЕСА: jovandelic.delic@gmail.com   Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају прве двије књиге приповиједака Јована Радуловића; истичу се њихове особине, специфичности и заједничка својства. Ријеч је о…

Детаљније

Узданица XVIII (ЈР) (2021)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) САДРЖАЈ [13-37] Јован Делић: Ране приповијетке Јована Радуловића: Илинштак (1978) и Голубњача (1980)(DOI:10.46793.013D) [39-52] Радомир Путник: Позоришне драме Јована Радуловића (DOI:10.46793.039P) [53-74] Милош М. Ковачевић: Асиндетске реченице кao језичко-стилска доминанта приповиједака Јована Радуловића (DOI:10.46793.053K) [75-88] Илијана…

Детаљније