Ране приповијетке Јована Радуловића: „Илинштак“ (1978) и „Голубњача“ (1980)

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 13-37)

АУТОР(И): Јован Делић

Е-АДРЕСА: jovandelic.delic@gmail.com

 

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.013D

САЖЕТАК:

У раду се анализирају прве двије књиге приповиједака Јована Радуловића; истичу се њихове особине, специфичности и заједничка својства. Ријеч је о изузетно вриједним књигама, које су крајем седамдесетих, па до средине осамдесетих година таласале српски и југословенски књижевни живот.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ране приповијетке, приповиједачки вијенац, наратор, књижевни јунаци, туђи говор, мото, обрт, поента, иронија, пародија, хумор, гротеска, митоманија, дјетињство.

ЛИТЕРАТУРА: