Јован Радуловић, управник Библиотеке града Београда од 2001. до 2009. године

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 217-221)

АУТОР(И): Олга Срећковић Франић

Е-АДРЕСА: olgaf@bgb.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.217SF

САЖЕТАК:

У овом раду Јован Радуловић је представљен као посленик који је оставио значајног трага у нашој култури, не само као књижевни стваралац. У раду је приказана његова делатност на месту директора Библиотеке града Београда, у периоду од 2001. до 2009. године. Уз сталну бригу за богаћење књижног фонда, након година рата, инфлације и економске кризе, Радуловић је знатно допринео представљању Библиотеке као културне институције са богатом традицијом и значајним утицајем на културну историју Београда и Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Библиотека, Београд, Јован Радуловић, књиге, криза, обнова.

ЛИТЕРАТУРА: