(doi:10.46793/Uzdanica19.1)

Душко Р. Топаловић, Студијски боравак Сретена Аџића и Јована Милијевића у Шведској и Норвешкој 1898‒1899. године

doi:10.46793/Uzdanica19.1.007T

7-17

Нада M. Крњаић-Цекић, Српска краљевска Велика школа 1863‒1905.

doi:10.46793/Uzdanica19.1.019KC

19-34

Александар С. Николић, Семантичка анализа српских партикула баш и бар у преводу романа Процес Франца Кафке

doi:10.46793/Uzdanica19.1.035N

35-49

Ана В. Петровић, О лексеми нека

doi:10.46793/Uzdanica19.1.051P

51-63

Аднан Х. Бјелак, Употреба и функција зареза у Сијарићевој причи „Сликаˮ

doi:10.46793/Uzdanica19.1.065B

65-72

Нина Ж. Манојловић, Елаборација изворног домена ресурс – концептуализација времена као биљке у српском и енглеском језику 

doi:10.46793/Uzdanica19.1.073M

73-

Јелена М. Јосијевић, О неким партикулама са импликативним својствима у српском и енглеском језику

doi:10.46793/Uzdanica19.1.087J

87-106

Валентина В. Будинчић, O елементима лексичке англицизације у актуелним спортским текстовима у дневној штампи

doi:10.46793/Uzdanica19.1.107B

107-123

Катарина О. Лазић, Данијела Д. Ђорђевић, Учестали лексички спојеви у области биотехнике у апстрактима студената пољопривреде на енглеском језику

doi:10.46793/Uzdanica19.1.125L

125-140

Danica M. Jerotijević Tišma, The Relationship Between Phonetics Learning Anxiety and Serbian EFL Students’ Test Performance

doi:10.46793/Uzdanica19.1.141JT

141-154

Marija N. Janevska, Serbian EFL Learners’ Preferences Regarding Standard Pronunciation Models

doi:10.46793/Uzdanica19.1.155J

155-171

Зорана З. Јурињак, Наташа Б. Лукић, Семантичка анализа грешака приликом превођења међујезичких хомонима и паронима на примерима медицинских термина у настави енглеског језика

doi:10.46793/Uzdanica19.1.173J

173-189

Марко М. Ђорђевић, Мирко М. Милетић, Мањински медији и дигитално комуникацијско окружење

doi:10.46793/Uzdanica19.1.191DJ

191-201

Ђорђе М. Ђурђевић, Жанровске и версификацијске одлике Слова љубве деспота Стефана Лазаревића

doi:10.46793/Uzdanica19.1.203DJ

203-214

Александра П. Бјелић, Рецепција антологија усмене књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа у периоду између два светска рата

doi:10.46793/Uzdanica19.1.215B

215-225

Милан П. Милошевић, Субверзивни дискурс прозе у траперицама

doi:10.46793/Uzdanica19.1.227M

227-243

Nataša V. Ninčetović, Commodification of Women and Female Struggle for Power in Thackeray’s Vanity Fair

doi:10.46793/Uzdanica19.1.245N

245-256

Бранка Б. Огњановић, Емпатија као развојни задатак у Парцифалу Волфрама фон Ешенбаха

doi:10.46793/Uzdanica19.1.257O

257-268

Владо M. Симеуновић, Сања Б. Милић, Утврђивање садржајне ваљаности новоконструисаних инструмената истраживања (примјер инструментa за процјену даровитости школске дјеце)

doi:10.46793/Uzdanica19.1.269S

269-282

Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Снежана С. Маринковић, Искуства учитеља у коришћењу електронске књиге у измењеном друштвеном контексту

doi:10.46793/Uzdanica19.1.283P

283-301

Благица М. Златковић, Сунчица М. Денић, Поступци посебне подршке даровитим читачима у редовним одељењима

doi:10.46793/Uzdanica19.1.303Z

303-316

Александар П. Јанковић, Данијела М. Прошић-Сантовац, Билингвално образовање и васпитање на школском и предшколском нивоу у Србији и у свету

doi:10.46793/Uzdanica19.1.317J

317-329

Весна В. Миленковић, Диференцирана почетна настава математике организована у складу са образовним стандардима у области разломакa

doi:10.46793/Uzdanica19.1.331M

331-344

Милена М. Стојановић Стошић, Марија М. Нешић, Могућности и значај виртуелних посета музејима на часовима ликовне културе

doi:10.46793/Uzdanica19.1.345SS

345-358

Јелка М. Панић, Весна Р. Живковић, Улога школске библиотеке у контексту дигиталне трансформације образовања

doi:10.46793/Uzdanica19.1.359P

359-371

Мирјана В. Ђорђевић, Ненад П. Глумбић, Израда и примена социјалних прича у раду с младим особама с високофункционалним аутизмом из перспективе студената

doi:10.46793/Uzdanica19.1.373DJ

373-393

Мирослав П. Марковић, Живорад М. Марковић, Живан Н. Милошевић, Maсa ђачке торбе ученика млађег школског узраста

doi:10.46793/Uzdanica19.1.395M

395-406

Маја М. Босанац Јована Ј. Милутиновић, Магнет-школе и различити аспекти њиховог деловања

doi:10.46793/Uzdanica19.1.407B

407-419

Милица П. Бајић, Гордана B. Kозодеровић, Миа Р. Марић, Ставови учитеља о примени научног метода у разредној настави

doi:10.46793/Uzdanica19.1.421B

421-437

Марија Ж. Ненадић, Инкорпорирање морфологије у наставу енглеског језика

doi:10.46793/Uzdanica19.1.441N

441-446

Горица Р. Томић, Развој интеркултурне (комуникативне) компетенције у настави енглеског језика као страног у Србији

doi:10.46793/Uzdanica19.1.447T

447-453

Јелена С. Панић Мараш, У рушитељском руху

doi:10.46793/Uzdanica19.1.455PM

455-460