Студијски боравак Сретена Аџића и Јована Милијевића у Шведској и Норвешкој 1898‒1899. године

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 7-17)

АУТОР(И): Душко Р. Топаловић

Е-АДРЕСА: dusko.topalovic@edu.stockholm.se

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.007T

САЖЕТАК: 

У раду се говори о студијском боравку педагога Сретена Аџића и његовог колеге из алексиначке учитељске школе Јована Милијевића у Уједињеном Краљевству Шведске и Норвешке 1898‒1899. године. На основу одлуке министра просвете и црквених послова Андре Ђорђевића, њих двојица су почетком јуна 1898. године допутовали у ову скандинавску земљу са задатком да проуче организацију и устројство њеног школског система и да се упознају са начином извођења наставе ручног рада и физичког васпитања у основним и средњим школама. Аџић се у Шведској и Норвешкој задржао нешто више од два месеца, док је Милијевић ту остао до средине јула 1899. године. Након повратка у отаџбину Аџић је постављен за управника а Милијевић за учитеља вежбаонице и ручног рада новоотворене Мушке учитељске школе у Јагодини, у чији рад су потом унели многе педагошке врлине с којима су се упознали у Скандинавији. Током боравка у Шведској Милијевић је до те мере савладао шведски језик да је са њега могао директно да преводи разна књижевна и стручна дела.

Рад је настао на основу проучавања изворне грађе из заоставштине Сретена Аџића која се чува у манастиру Враћевшница, службених аката Министарства просвете и црквених послова похрањених у Архиву Србије, савремене периодике и релевантне литературе домаће провенијенције те новинске грађе шведске провенијенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Сретен Аџић, Јован Милијевић, Шведска, Нес, Норвешка, ручни рад, школство, педагогија, искуство, Мушка учитељска школа, Јагодина.

ЛИТЕРАТУРА: