Категорија XIX 1 (2022)

Ставови учитеља о примени научног метода у разредној настави

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 421-437) АУТОР(И): Милица П. Бајић, Гордана B. Kозодеровић, Миа Р. Марић Е-АДРЕСА: milica256@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Примена научног метода у разредној настави, кроз решавање постављеног проблема, уводи ученике у етапе самог научног…

Детаљније

Магнет-школе и различити аспекти њиховог деловања

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 407-419) АУТОР(И): Маја М. Босанац, Јована Ј. Милутиновић Е-АДРЕСА: maja.bosanac@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Полазећи од става да иновације у образовању постају императив образовних система, предмет овог рада јесу магнет-школе које, мада представљају…

Детаљније

Maсa ђачке торбе ученика млађег школског узраста

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 395-406) АУТОР(И): Мирослав П. Марковић, Живорад М. Марковић, Живан Н. Милошевић Е-АДРЕСА: miroslav73markovic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Разматрајући налазе претходних истраживања која указују да прекомерна маса ђачке торбе може изазвати разне деформитете локомоторног…

Детаљније

Израда и примена социјалних прича у раду с младим особама с високофункционалним аутизмом из перспективе студената

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 373-393) АУТОР(И): Мирјана В. Ђорђевић, Ненад П. Глумбић Е-АДРЕСА: mira.djordjevic81@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Високофункционални аутизам припада групи поремећаја из спектра аутизма и не представља засебну нозолошку категорију у званичним дијагностичким при- ручницима,…

Детаљније

Улога школске библиотеке у контексту дигиталне трансформације образовања

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 345-358) АУТОР(И): Јелка М. Панић, Весна Р. Живковић Е-АДРЕСА:  panicjelka@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Школе и школске библиотеке доживљавају видне промене у организацији рада, опремању простора, оснаживању кадрова и коришћењу савремених ИКТ уређаја.…

Детаљније

Могућности и значај виртуелних посета музејима на часовима ликовне културе

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 345-358) АУТОР(И): Милена М. Стојановић Стошић, Марија М. Нешић Е-АДРЕСА: milenas77@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Музеји у себи прожимају традицију и културу, те су идеална места за учење, подстицање дечјег интересовања за уметност…

Детаљније

Диференцирана почетна настава математике организована у складу са образовним стандардима у области разломакa

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 331-344) АУТОР(И): Весна В. Миленковић Е-АДРЕСА: vesna.v.milenkovic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Уважавање различитих карактеристика ученика један је од најважни- јих задатака којима тежи савремена школа, тако да диференцирање наставе и образовни стандарди добијају…

Детаљније