Категорија XIX 1 (2022)

Билингвално образовање и васпитање на школском и предшколском нивоу у Србији и у свету

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 317-329) АУТОР(И): Александар П. Јанковић, Данијела М. Прошић-Сантовац Е-АДРЕСА: dprosicsantovac@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У вези са проблемом билингвалног образовања, односно двојезичне наставе, у овом раду се, најпре, даје осврт на важније теоријско-педагошке…

Детаљније

Поступци посебне подршке даровитим читачима у редовним одељењима

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 303-316) АУТОР(И): Благица М. Златковић, Сунчица М. Денић Е-АДРЕСА: blagicaz@pfvr.ni.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Полазну основу у разматрању поступака посебне подршке за даровите читаче у редовним одељењима у овом раду чине композитне и…

Детаљније

Искуства учитеља у коришћењу електронске књиге у измењеном друштвеном контексту

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 283-301) АУТОР(И): Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Снежана С. Маринковић Е-АДРЕСА: daliborka.puric@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Захтеви савремене наставе подржане информационим технологијама, као и измењени друштвени контекст условљен глобалном здравственом кризом довели…

Детаљније

Утврђивање садржајне ваљаности новоконструисаних инструмената истраживања (примјер инструментa за процјену даровитости школске дјеце)

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 269-282) АУТОР(И): Владо M. Симеуновић, Сања Б. Милић Е-АДРЕСА: vlado.simeunovic@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Динамичан научно-технолошки и друштвени развој намеће потребу сталног истраживања његових посљедица у свим сферама живота. Истраживачи широм свијета покушавају…

Детаљније

Емпатија као развојни задатак у „Парцифалу“ Волфрама фон Ешенбаха

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 257-268) АУТОР(И): Бранка Б. Огњановић Е-АДРЕСА: branka.ognjanovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Рад представља преглед досадашњих приступа у тумачењу кључнога задатка за развој протагонисте Парцифала у истоименом роману Волфрама фон Ешенбаха, наиме, стицања емпатије…

Детаљније

Субверзивни дискурс прозе у траперицама

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 227-243) АУТОР(И): Милан П. Милошевић Е-АДРЕСА: mmilosevic0@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Књижевници су због својих литерарних радова неријетко кроз исто- рију бивали судски процесуирани, жртве прогона, забрана, јавног изругивања и клеве- тања. На…

Детаљније

Рецепција антологија усмене књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа у периоду између два светска рата

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 215-225) АУТОР(И): Александра П. Бјелић Е-АДРЕСА: aleksandra.bjelic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Антологије усмене књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа Српске народне песме и Српске народне приповетке представљају значајан део његовог проучавања усмене књижевности. Оне,…

Детаљније

Жанровске и версификацијске одлике „Слова љубве“ деспота Стефана Лазаревића

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 203-214) АУТОР(И): Ђорђе М. Ђурђевић Е-АДРЕСА: djordje.djurdjevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У раду испитујемо жанровске и версификацијске карактеристике текста Слово љубве Стефана Лазаревића. У првом делу рада, теоријски описујући посланицу, лирску (књижевну) посланицу,…

Детаљније

Мањински медији и дигитално комуникацијско окружење

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 191-201) АУТОР(И): Марко М. Ђорђевић, Мирко М. Милетић Е-АДРЕСА: marko.djordjevic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У овом раду „мањински медијиˮ у Србији сагледавају се у семантич- кој равни, која не обухвата искључиво информисање на…

Детаљније