Download Full Pdf   

(doi:10.46793/Uzdanica20.1)

Снежана J. Милојевић, ПОЛИВАЛЕНТНОСТ ЖАНРА ЖИТИЈА10.46793/Uzdanica20.1.007M7-20
Анка Ж. Симић, СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ: ПРВИ СРПСКИ КРАЉ И ДРУГИ СРПСКИ БИОГРАФ У РЕЦЕПТИВНОЈ МИСЛИ XX ВЕКА10.46793/Uzdanica20.1.021S21-32
Данијела М. Јањић, ПЕРУЂА И ИСПИТИВАЊЕ САДАШЊОСТИ У ПУТОПИСУ ЉУБАВ У ТОСКАНИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ10.46793/Uzdanica20.1.033J33-41
Nataša V. Ninčetović, BARING THE ESSENCE IN DELILLO’S THE BODY ARTIST: REACHING THE TRUTH THROUGH FACING DEATH10.46793/Uzdanica20.1.043N43-52
Danica M. Jerotijević Tišma, ENGLISH-MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TO LANGUAGE LEARNING APPS – IS THERE ROOM FOR PRONUNCIATION PRACTICE?10.46793/Uzdanica20.1.053JT53-68
Антонина В. Костић, ВОЂЕНА ПИСАНА ПРОДУКЦИЈА НА МОДЕРНОМ ГРЧКОМ ЈЕЗИКУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА10.46793/Uzdanica20.1.069K69-83
Dušica M. Kandić Najić, THE ROLE OF LISTENING IN DEVELOPING PRIMARY STUDENTS’ SPEAKING SKILLS10.46793/Uzdanica20.1.085KN85-94
Tamara M. Bradonjić, TEACHING PRACTICES IN MULTI-GRADE CLASSES – BENEFITS OF USING CLIL AND PEER TUTORING METHODS WITH DIFFERENT STUDENT GROUP FORMATIONS10.46793/Uzdanica20.1.095B95-112
Биљана С. Солеша, Раиса Ј. Цвeтковић, ЕПСКА НАРОДНА ПЕСМА „БАНОВИЋ СТРАХИЊАˮ У ХИБРИДНОЈ НАСТАВИ10.46793/Uzdanica20.1.113S113-132
Јелена Љ. Спасић, Наташа А. Спасић, Јелена Р. Даниловић Јеремић, ЛЕКСИЧКА СРЕДСТВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ НЕСЛАГАЊА СА САГОВОРНИКОМ У ДРУШТВЕНИМ МЕДИЈИМА10.46793/Uzdanica20.1.133S133-148
Слободанка М. Опарница, ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ ОСОБЕНОСТИ ДРАМСКЕ БАЈКЕ „ПЕПЕЉУГАˮ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА10.46793/Uzdanica20.1.149O149-169
Katarina B. Putica, Miloš S. Kozić, A CROSS-AGE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF MATTER AT THE MACROSCOPIC AND SUB-MICROSCOPIC LEVEL10.46793/Uzdanica20.1.171P171-182
Александра М. Михајловић, Владимир Т. Ристић, Емина М. Копас- Вукашиновић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 1910.46793/Uzdanica20.1.183M183-200
Сандра Р. Милановић, Наташа Т. Ђорић, УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 НА ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ СТУДЕНТКИЊА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ10.46793/Uzdanica20.1.201M201-213
Биљана J. Стојановић, Радмила Б. Миловановић, Ивана Р. Ћирковић- Миладиновић, ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ АДОЛЕСЦЕНАТА У НАСТАВИ10.46793/Uzdanica20.1.215S215-228
Кристинка И. Селаковић, УМЕТНИЧКО ДЕЛО КАО ПОКРЕТАЧ МЕТАКОГНИТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА10.46793/Uzdanica20.1.229S229-240
Дејана Б. Нешић, УЛОГА МАСМЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ТРАНСФЕРУ ЗНАЊА ОСНОВНОШКОЛСКЕ ДЕЦЕ10.46793/Uzdanica20.1.241N241-257
Нака К. Никшић, МЕТОДИЧКА ПРИМЕНЉИВОСТ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ КОМПОЗИЦИЈА СУЛЕЈМАНА ЋАТОВИЋА У НАСТАВИ МУЗИЧKЕ КУЛТУРЕ10.46793/Uzdanica20.1.259N259-275
Верица М. Нерић, МОГУЋНОСТИ ДИЗАЈНИРАЊА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА МЕЂУПРЕДМЕТНОМ КОРЕЛАЦИЈОМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ10.46793/Uzdanica20.1.277N277-286
Владислава С. Гордић Петковић, СУДБИНА (ПИСЦА) И (ДРАГОЦЕНИ) КОМЕНТАРИ10.46793/Uzdanica20.1.289GP289-292
Бранко Р. Стојановић, УЗОРНО О НАУЧНОМ ПИСМУ МИЛОША КОВАЧЕВИЋА10.46793/Uzdanica20.1.293S293-296
Јован Љ. Крагуљац, РАЗВОЈ ГОВОРА КРОЗ ИГРУ10.46793/Uzdanica20.1.297K297-301
Илијана P. Чутура, Маја M. Димитријевић, ЈЕДНА МАЛО НЕОБИЧНА БАЈКА10.46793/Uzdanica20.1.303C303-305
Немања Д. Вукановић, НАУЧНИ ДОПРИНОС РАЗУМИЈЕВАЊУ ИДЕЈА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ КРОЗ ИСТОРИЈСКЕ ЕПОХЕ10.46793/Uzdanica20.1.307V307-310