УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ АЛАРМИРАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА О ПАДУ ДОСТУПНОСТИ ПОДАТАКА НА SCADA СИСТЕМУ У НДЦ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА АПЛИКАЦИЈЕ DA – SCADA Data Availability

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2201-2215)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Веселиновић, Татјана Спаић, Јелена Мисита, Јована Ђукић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2201V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Оригинална апликација доступности података – SCADA Data availability (DA) у Електромрежи Србије је у употреби почев од јануара 2019. Предмет рада апликације је анализа квалитета свих података који пристижу на SCADA систем у реалном времену (сваке 2s) са фреквенцом од 5 минута.
Анализа квалитета се врши на свим нивоима: од глобалног, преко типа извора који је аналоган пару сервера са кога се добијају подаци (FEP, OAGI, OAGE, EMS), потом по сваком дефинисаном објекту ЕЕС у бази података, као и по свим категоријама SCADA мерења (аналогна, дигитална, бројила, израчуната, ручно постављена, естимирана). Резултати рада апликације се чувају у историјској бази података – HIS (Historical Information System).
Надзор је вршен праћењем бројки на дисплејима DA апликације и ручним учесталим покретањем специјално направљених упита на историјском серверу, на основу чега су добијане информације о тежини, локацији и природи квара. Од почетка су планирана даља унапређења, пре свега у виду аутоматизације и проширења упита на историјском серверу.
Идеја, која је искоришћена као полазиште за сва унапређења описана у овом раду, јесте да се у случају неког већег дефинисаног одступања од максимума доступности на неком од објеката или сервера (извора), аутоматски пошаље имејл на адресе корисника, који се баве одржавањем система, како би се што пре приступило отклањању и анализи квара на SCADA систему или преносном путу података.
Децембра 2022. је завршена прва фаза унапређења начина анализе резултата DA апликације, која је подразумевала конфигурацију и подешавања постојећег, али до тада некоришћеног SAP Crystals Report алата за прављење аутоматизованих. петоминутних упита за анализу резултата апликације DA из историјске базе, уз последично синхроно генерисање извештаја о паду доступности података на систему и слање упозорења путем имејл сервиса у подешеним временским интервалима. Резултати, сагледани након првих месец и по дана коришћења овог система алармирања, су одлични.
Представићемо примењено техничко решење аутоматског алармирања и извештавања у случају нерегуларности на GE SCADA систему, потешкоће са којима смо се сусрели, као и значај и директну примену уведеног система алармирања на све међусобно спрегнуте системе од важности у SCADA домену у НДЦ Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SCADA/HIS, Квалитет SCADA података, Аутоматизација, Аларми,  SAP Crystal reports, Извештаји

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Нова апликација доступности података на SCADA систему у НДЦ Србије, Јелена Веселиновић, CIGRE Србија 2021, Златибор
  • Features, Enhancements and Perspectives of State Estimation in Serbian TSMO Jelena R.Veselinović, Miloš V. Stojić , Goran S. Jakupović, DEMSEE 2015, Budapest
  • Матијевић Милан С., Јакуповић Горан, Цар Јелена,”Рачунарски подржано мерење и управљање (Computer Aided Measurement and Control)” Издавач: Машински факултет у Крагујевцу, 2005, УДК: : 681.5(075.8)
    (I издање, 2005) ISBN: 86-80581-81-X, COBISS.SR-ID: 125875468 (IIиздање, 2008) ISBN 978-86-86663-14-6 COBISS.SR-ID: 141983756