УТИЦАЈ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕРТСКУ МРЕЖУ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2162-2169)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славица Боштјанчич Ракас, Валентина Тимченко

Е-АДРЕСА / E-MAIL: bostjancic@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2162BR

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Заштита животне средине и енергетска ефикасност су данас врло актуелне истраживачке теме научне заједнице. Електрификација транспорта, као једног од главних загађивача, може да помогне у решавању овог проблема. Осим тога, интеграција електричних возила и електроенергетског (ЕЕ) система односно увођење V2G (Vehicle-to-Grid) система доноси бројне бенефите и самој ЕЕ мрежи као и власницима возила. У овом раду је разматран утицај и предности интеграције електричних возила на ЕЕ мрежу кроз концепт V2G система. Представљена је комуникациона архитектура V2G система са кратким освртом на аспекте сајбер безбедности оваквог система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

електрична возила, vehicle-to-grid, обновљиви извори енергије, smart grid

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • N. Moghadasi, Z. A. Collier, A. Koch, D. L. Slutzky, T. L. Polmateer, M. C. Manasco, J. H. Lambert, „Trust and security of electric vehicle-to-grid systems and hardware supply chains“, Reliability Engineering and System Safety, 2022, Vol. 225, Article No. 108565.

 • M. Longo, F. Foiadelli, W. Yaïci, „Electric Vehicles Integrated with Renewable Energy Sources for Sustainable Mobility“, In New Trends in Electrical Vehicle Powertrains, (L. R. Martinez, M. D. Prieto, Eds), 2019, IntechOpen.

 • A. Tavakoli, S. Saha, M. T. Arif, M. E. Haque, N. Mendis, A. M.T. Oo, „Impacts of grid integration of solar PV and electric vehicle on grid stability, power quality and energy economics: a review“, IET Energy Systems Integration, Vol. 2, No. 3, September 2020, pp. 243–260.

 • H. Yu, S. Niu, Y. Shang, Z. Shao, Y. Jia, L. Jian, „Electric vehicles integration and vehicle-to-grid operation in active distribution grids: A comprehensive review on power architectures, grid connection standards and typical application“, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 168, 2022, Article No. 112812.

 • C. Xu, P. Behrens, P. Gasper, K. Smith, M. Hu, A. Tukker, B. Steubing, „Electric vehicle batteries alone could satisfy short-term grid storage demand by as early as 2030“, Nature Communication, 2023, Vol. 4, Article No. 119.

 • B. Bibak, H. Tekiner-Mogulkoç, „A comprehensive analysis of Vehicle to Grid (V2G) systems and scholarly literature on the application of such systems“, Renewable Energy Focus, Vol. 36, March 2021, pp. 1–20.

 • M. Ouaissa, M. Ouaissa, M. Houmer, “Vehicle-to-Grid Security in Smart Grid: An Overview”, Proceedings of the Advances in Communication Technology, Computing and Engineering, 2021, pp. 282–294.

 • А. Д. Остојић, М. П. Ћаласан, С. В. Мујовић, „Имплементација V2G система у циљу побољшања карактеристике оптерећења енергетског система коришћењем PSO алгоритма“, Техника-Електротехника, вол. 68, 2019, стр. 841–846. 

 • S. S. Ravi, M. Aziz, “Utilization of Electric Vehicles for Vehicle-to-Grid Services: Progress and Perspectives“, Energies 2022, Vol. 15, Article No. 589.

 • C. Peng, J. Zou, L. Lian, L. Li, “An optimal dispatching strategy for V2G aggregator participating in supplementary frequency regulation considering EV driving demand and aggregator’s benefits”, Applied Energy, Vol.190, March 2017, pp. 591–599.

 • T. Sommestad, G. N. Ericsson, J. Nordlander, „SCADA System Cyber Security: A Comparison of Standards“, IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2010, стр. 1-8.

 • N. Saxena, S. Grijalva, V. Chukwuka, A. V. Vasilakos, “Network Security aNd Privacy challeNgeS iN Smart vehicle-to-grid”, IEEE Wireless Communications, Vol. 24, No. 4, 2017, pp. 88–98.