IP TEHNOLOGIJE ZA KRITIČNE OPERATIVNE SERVISE U ELEKTROPRIVREDI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2153-2161)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dalibor Mitić, Miodrag Jevtić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dalibor.mitic@saga.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2153M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U doba 4. industrijske revolucije i razvoja standarda poput IEC 61850 potrebno je napraviti potpunu promenu gledišta u domenu kritičnih servisa u kontroli i upravljanju elektroenergetskih sistema. Nekadašnje prihvatanje „izolovanog“ sistema kao super sigurnog više nije opravdanje za neulaganje u cyber bezbednost. Primeri su različiti, ali definitvno najviše “cyber upada” u industrijska postrojenja se događa fizičkim kontaktom. Da bi se unapredilo poslovanje i išlo u korak sa svetskim trendovima elektro kompanije moraju da promene svoje procese. Potreban je zaokret u domenu osoblja koje je potrebno na održavanju i instalaciji sistema. Pored OT-a (Operation Technology) koji je do sada bio primaran, neophodan je upliv i IT (Information Technology) i Cyber security osoblja. Na ovaj način stiču se uslovi za puštanje nekih tradicionalno kritičnih servisa kroz IP (Internet Protocol). Primer za ovo je telezaštita. Realizacija telezaštite je do sada rađena na par načina. Kroz dedicirano optičko vlakno, što je verovatno najskuplje ili kroz TDM/SDH ( Time Division Multiplexing/Synchronous Digital Hierarchy) sisteme. Pojavom IP MPLS ( Internet Protocol Multi-Protocol Label Switching) mreža dosta tradicionalnih sistema je zamenjeno i u suštini proizvođači su prestali sa razvojem takvih sistema. Kombinacija recimo DWDM (Dense wavelength-division multiplexing) tehnologije i IP MPLS je nešto što se danas najčešće sreće u praksi. Cilj ovog rada je da pokaže da je IP MPLS dobra tehnologija za puštanje kritičnih servisa poput telezaštite.
Kao temelj ovog rada koristiće se različiti tekstovi vodećih svetskih eksperata u domenu „Smart grid“ koncepta, kao i praktični radovi iz inostranstva na temu telezaštite. U ovim radovima se pre svega stavlja akcenat na pouzdanosti, kao osnov za funkcionisanje bilo kog servisa, ali se pored pouzdanosti obraća pažnja i na stvari poput skalabilnosti, cene održavanja, kompleksnosti implementacije i budućih potreba mreže. Svi ovi parametri zajedno pružaju dobru osnovu da se uradi lagana tranzicija sa tradicionalnih rešenja ka novim „pametnim“ industrijskim rešenjima, koja se u dobroj meri oslanjaju na IP.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Teleprotection over IP/MPLS, IEC61850, SmartGrid

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: