KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA ZA OBRAČUN DEBALANSA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1696-1713)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Mladen Apostolović, Miroslav Divčić, Pavle Radojević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: Mladen.Apostolovic@eft-group.net

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1696A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Povlašćeni proizvođači iz obnovljivih izvora energije u Srbiji su se tokom 2022. godine suočili sa ekonomskim izazovom napuštanja tzv. fid-in tarifa zarad prodaje na slobodnom tržištu. Do ovakvog scenarija je došlo zbog enormno velikog porasta cena električne energije u Evropi. Napuštanje fid-in tarifa i učešće na slobodnom tržištu je donelo sa sobom određene novine. Planiranje rada elektrana priključenih na distributivnu mrežu i to u satnoj rezoluciji izjutra za celi naredni dan, iznenada je dobilo na značaju pre svega zbog troškova debalansa koje sve elektrane koje prodaju svoju proizvodnju na slobodnom tržišu moraju da plaćaju. Pošto ovakve male elektrane ranije nisu imale ovu obavezu, ovaj izazov time postaje veći. Osnovni problem je što velika većina ovih elektrana ne poseduje istorijske podatke o proizvodnji u satnoj rezoluciji, niti ima ugrađeno ili pak nema omogućeno daljinsko očitavanje podataka potrebnih za kvalitetno planiranje. Ipak, planiranje nije tema ovog rada, već njegove posledice, a to je tzv. debalans (odstupanje realizovane proizvodnje od planirane). Za finansijski obračun ovako nastalog debalansa se mogu koristiti dva različita pristupa obračunu, kolokvijalno nazvani „realizacijski“ i „planski“ metod. U radu će detaljno biti prikazana i opisana oba, uz njihovo poređenje i komentarisanje uporednih rezultata na konkretnim primerima. Na samom kraju će biti izneseni zaključci za dalje unapređenje postojeće prakse sa ciljem olakšavanja i postojećim i novim vlasnicima elektrana razumevanje ove problematike.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Proizvodnja, Planiranje, Debalans, Trošak, Ušteda

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: