KORIŠĆENJE T-COORDINATION PLATFORME U PROCESIMA KOORDINISANE ANALIZE SIGURNOSTI I KOORDINISANOG PRORAČUNA PRENOSNOG KAPACITETA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1277-1286)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Andrijana Prešić, Bojan Stamenković, Dušica Drašković, Predrag Simić, Kristina Janošević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: andrijana.presic@scc-rsci.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1277P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

T-COORDINATION platforma je razvijena u okviru Horizon 2020 projekta TRINITY. To je modularna platforma namenjena za koordinaciju i komunikaciju između RSC-a i TSO-a tokom operativnih aktivnosti. U radu je opisana upotreba T-COORDINATION platforme u procesima koordinisane analize sigurnosti i koordinisanog proračuna prekograničnog prenosnog kapaciteta. Takođe, prikazani su rezultati praktične primene T-COORDINATION platforme u ovim procesima, gde su SCC i TSO-i koji su učesnici TRINITY projekta bili demonstratori. Pomenuti procesi su sprovođeni tokom demonstracionog perioda TRINITY projekta u 2022. i 2023. godini.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

T-COORDINATION platforma, kartica, prekogranični prenosni kapacitet, operativna sigurnost, korektivna akcija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: