MOGUĆNOST SMANJENJA TRAJANJA VREMENA KVARA U DISTRIBUTIVNOM EES I SMANJENJE ANGAŽOVANJA EKIPA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1932-1940)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vladimir Ostraćanin

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.ostracanin@ods.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1932O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je prezentovan jedan od načina da se smanji dužina traja kvarova u distributivnom elektroenergetskom sistemu (DEES). Ugradnja daljinski upravljivih elemenata i njihovo uvođenje u sistem daljinskog upravljanja smanjuje i angažovanje ekipa dežurnih električara i elektromontera.
Posebno je značajno ako su ti elementi na srednjenaponskoj mreži i ako dele izvode čije su dužine po nekoliko desetina kilometara gde je pronalaženje kvara i po lepom vremenu teško. Ugradnja daljinski upravljivih rastavljača koji su ovde opisani je izuzetno značajna jer je veliki deo nadzemnih vodova srednjeg napona (10 i 35 kV) izveden kapastim porcelanskim izolatorima koji su najnezgodniji za pronalaženje kvara.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SN distributivne mreže, vakuumske rastavne sklopkedaljinski upravljivi rastavljači, pouzdanost

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • J. Trhulj, Lj. Hadžibabić, A. Vučković, Nadzor i regulacija kvaliteta usluge u distribuciji i snabdevanju električnom energijom, VI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija, 30. septembra – 03. oktobar 2008;
  • G.Dotlić, Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, Beograd, 2013;
  • J.Nahman, V.Mijailović, Razvodna postrojenja, Akademska misao, Beograd, 2015;