PROVERA STANJA MERNIH TRANSFORMATORA 110 kV ISPITIVANJEM PARCIJALNIH PRAŽNJENJA ULTRAZVUČNOM METODOM

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 268- 274)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dušan Obradović, Aleksandar Antonić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.antonic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0268O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Provera stanja većeg broja mernih transformatora 110 kV obavljena je u 2022. godini. Prethodna provera je obavljena 2017. godine. Provera stanja mernih transformatora 110 kV obuhvata ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja uređajem AED-2000, a u slučaju da se ultrazvučnim ispitivanjem utvrde parcijalna pražnjenja ili su sumnjivi na parcijalna pražnjenja uzimaju se uzorci za analizu gasova rastvorenih u ulju (gasnohromatografska analiza). Svi ispitani merni transformatori 110 kV su starijih tipova sa gvozdenim kazanom u donjem delu. Inverzne merne transformatore 110 kV, novije sa aluminijumskim kazanom u donjem delu i merne transformatore 110 kV sa otvorenim magnetnim kolom bez kazana nije bilo moguće ispitati zbog načina priključenja sonde korišćenjem magneta. Za novije tipove sa aluminijumskim kazanom u donjem delu postoji mogućnost za postavljanje sonde na više načina. Brojnost mernih transformatora 110 kV ispitanih ultrazvučnom metodom na parcijalna pražnjenja su prikazani i analizirani. Pored prikazanog radi se i periodična termovizijska provera ovih, ali i drugih uređaja, kao i ciljane GH analize mernih transformatora 110 kV.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

merni transformator, parcijalna pražnjenja, gasnohromatografska analiza, ulje

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • D. Obradović, 2007, “Održavanje mernih transformatora 110 kV – podaci, monitoring i iskustva”, 28. savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja 2007, R A2.01
  • D. Obradović, A. Antonić 2018, “Provera stanja mernih transformatora 110 kV i odvodnika prenapona”, 11. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem CIRED Srbija, Kopaonik 2018, R-1.07
  • D. Obradović, 2010, “Detaljna analiza stanja nekoliko mernih transfformatora 110 kV”, 7. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem CIRED Srbija, Vrnjačka Banja 2010, R-3.05