САНАЦИЈА ХАВАРИЈА НА 110 KV КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 332- 343)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Дилпарић, Марко Црвенковић, Никола Шћекић, Стефан Пауновић, Милош Вранеш

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.dilparic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0332D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Овим радом су приказане активности као и изазови које су представљале санације хаварија на кабловским водовима 110kV бр. 171 ТС Београд 1 – ТС Београд 6 и 110kV бр. 172/1 ТС Београд 6 – ТС Београд 45. Хаварије су се десиле истовремено, у августу месецу 2022. године, стога истовремена санација није била могућа због енергетских услова и напајања самог центра града. Циљ рада је да се представи и укаже на проблеме који могу настати при експлоатацији кабловских водова, начину праћења стања уљних кабловских водова и санацији кварова како на спојницама, тако и на плашту кабла. Описана је метода испирања минералног уља са силиконским уљем и након тога додавање реагенса анагена у кабловски вод 110kV бр. 172/1 ТС Београд 6 – ТС Београд 45, уградња прелазне спојница и замена дела уљног кабла са папирном изолацијом каблом са синтетичком изолацијом од умреженог полиетилена кабловског вода 110kV бр. 172/1 ТС Београд 6 – ТС Београд 45, као и замена уљне спојнице на кабловском воду 110kV бр. 171 ТС Београд 1 – ТС Београд 6.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

кабл, хаварија, санација, спојница

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: