ISPADI TRANSFORMATORA U RTS 35/20 kV KNEŽEVO I MEĐUSOBNA INTERAKCIJA RAZLIČITIH KVAROVA U PRISUSTVU DISTRIBUISANE PROIZVODNJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 949- 956)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Boris Katan, Siniša Danojević, Srebrenko Joldžić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: boris.katan@elektrokrajina.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0949K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

2022. godine primjećen je veći broj ispada transformatora 35/20 kV koji napaja Kneževo. RTS Kneževo ima velik udio distribuisane proizvodnje (do 15 MVA MHE na 35 kV i 1 MVA kogenerativne TE na 20 kV). Konzum se napaja preko transformatora 4 MVA, 35/20 kV sa zvjezdištem uzemljenim preko otpornika. Oprema u rasklopnici je tehnološki i generacijski raznolika. Utvrđeno je da je problem dvostruk, prorada zaštite zbog preopterećenja transformatora i zbog pojave zemljospoja na izlazima koje nisu isključivale pripadajuće zaštite. Kombinacija više faktora dovelo je do preopterećenja transformatora. Na pojavu zemljospoja nisu reagovali postojeći releji na 20 kV izlazima. Zemljospoj na 20 kV izlazu je otklanjala zaštita na otporniku u 20 kV zvjezdištu transformatora. Analizatorima mreže su praćene struje u periodu od 15-ak dana i sužen je izbor na dva izlaza: Živinice i Progres. Izlaz Živinice je štićen elektronskim relejom u ormaru zaštita i Progres koji je štićen mikroprocesorskim relejem. Živinice su imale nekoliko ispada tokom praćenja, dok na Progresu nije bilo ispada po zemljospoju. Na Progresu se nalazi i kogenerativno postrojenje. Nakon primarnog ispitivanja zaštita, ispostavilo se da je problem na Živinicama. Usmjerenje zemljospojne zaštite je bilo okrenuto za 180° usljed pogrešnog ožičenja već 40 godina, a rekonfiguracija mreže je dovela problem do izražaja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

distribuisana proizvodnja, zemljospoj, preopterećenje, međusobni uticaj kvarova

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: