PROBOJ PORCELANSKIH KAPASTIH IZOLATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 498- 510A)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dimitrije Anđelković, Milica Vlaisavljević, Vladimir Alempijević

Е-АДРЕСА / E-MAIL:  

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0498A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Porcelanski kapasti izolator je sastavljen od izolacionog dela u obliku zvona ili diska i metalnih delova za spajanje. Segment izolacionog dela porcelanskog kapastog izolatora koji se nalazi između dva metalna kraja za spajanje porcelanskih kapastih izolatora je podložan mnogo većem električnom naprezanju od ostatka izolacionog dela. Ovi izolatori prema konstrukciji spadaju u klasu B, što znači da je rastojanje između dva metalna kraja za spajanje manje od polovine preskočnog razmaka. Za konstrukciju kapastih porcelanskih izolatora karakteristično je da je većina kvarova uzrokovana nastankom proboja, odnosno razornog pražnjenja kroz čvrsti izolacioni materijal izolatora koji prouzrokuje stalni gubitak dielektrične čvrstoće. U ovom radu su prikazana ispitivanja u skladu sa relevantnim standardima potkrepljena rezultatima, kao i ispitivanja na terenu koja predstavljaju praktičan način da korisnici blagovremeno detektuju proboj.

KEYWORDS:

porcelanski kapasti izolatori, proboj, nadzemni vodovi

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • ElectricalNoteBook.com
  (https://electricalnotebook.com/components-of-transmission-line/)
 • F.Kiessling, P.Nefzger, J.F. Nolasco, U. Kaintzyk “Overhead Power Lines – Planning, Design, Construction”, Februar 2003.
 • Monitoring NSDD & Pollution Severity, INMR, 2021.
 • IEC 60383-1, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV – Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems – Definitions, test methods and acceptance criteria, Mart 2011
 • EN 62223, Insulators – Glossary of terms and definitions, Jun 2011
 • Evaluating Condition of Old Porcelain Cap & Pin Suspension Insulators, INMR, 2022
 • Avoiding & Testing for Dielectric Puncture,INMR, 2022
 • ANSI C29.8- Insulators – Wet Process Porcelain And Toughened Glass –
  Transmission Suspension Type, Novembar 2013
 • CSA 411-1-16, AC suspension insulators
 • IEC 61211, Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V – Impulse puncture testing in air, 2004
 • Dielectric Puncture: How to Avoid It & How to Test for It, Ravi Gorur, INMR, 2022.