ASPEKTI UTICAJA DALEKOVODA NA ŽIVOTNU SREDINU PRILIKOM PRIMENE SPECIJALNIH PROVODNIKA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1455-1465)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nada Curović, Ivan Milanov, Maja Grbić, Aleksandar Pavlović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nada.curovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1455C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Poslednjih decenija prisutan je stalni trend rasta neprihvatljivosti visokonaponskih vodova za stanovništvo u okruženju koridora. U trenutku izuzetnog porasta zahteva za električnom energijom, a u ovakvoj situaciji, neminovno se traže rešenja u povećanju kapaciteta na postojećim vodovima. Nova rešenja su u skoro svim prenosnim sistemima u Evropi implementirana u poslednjih desetak godina. Specijalni provodnici su otkrovenje za investitore, prenosne sisteme koji se često nalaze u bezizlaznim situacijama, kada nije moguće izgraditi nove koridore, a zakoni im nalažu obavezu obezbeđenja pouzdanog i bezbednog prenosa električne energije. Kako je rešenje bilo željno očekivano, implementacija je masovno počela, a da nije adekvatno ispraćena standardima i tehničkom regulativom. Čak ni krovni standard za izgradnju vodova u Evropi EN 50341 – Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV, nije dao smernice. Opreznost primene, i svesnost specifičnosti, prepuštena je donekle profesionalnoj odgovornosti projektanata i investitora.
Rad se bavi primenom specijalnih provodnika na postojećim vodovima, sa aspekta uticaja na životnu sredinu koji ovi projekti nose. Poseban osvrt je dat na povećanje magnetnog polja, kao direktne posledice povećanja jačine struje. U radu je sagledana zakonsko-tehnička regulativa koja kod nas prati ove projekte. Ukazuje se i na nedostatak harmonizacije propisa, koji daje mogućnosti da se ovi projekti realizuju bez primene procedura procene uticaja na životnu sredinu, jer se sprovode kroz projekte adaptacije. Takođe se daju predlozi smernica i unapređenja koja se mogu uneti u regulativu kako bi se povećala kontrola kvaliteta ovih projekata, kojih će svakako biti sve više u realizaciji. Izuzetno je važno da se u narednom periodu uspostavi kontrola, posebno u smislu monitoringa povećanja magnetnog polja, pošto već sada imamo visokonaponske vodove koji nisu vlasništvo državnih energetskih subjekata. Ali, bez obzira na vlasništvo, jako je važno raditi i na povećanju ekološke odgovornosti inženjerskog sektora u elektroenergetici, jer je to jedini siguran način da obezbedimo razvoj energetskih objekata koji su harmonizovani sa okruženjem, i minimalno remete životnu sredinu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Specijalni provodnici, Uticaj na životnu sredinu, Regulativa

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Primena HTLS provodnika u cilju povećanja prenosne moći dalekovoda, D. Lelić, I. Milanov i D. Radojčić, 31. savetovanje CIGRE Srbije, 2013.
 • Projekat za izvođenje sanacije i adaptacije DV 110kV br 104/x Beograd 5 – Inđija 2, KODAR Energomontaža doo, 2022.
 • Elaborat izbora tipa provodnika DV 110 kV br. 104/x TS Beograd 5 – TS Inđija 2, Elektroistok projektni biro, 2021.
 • Elaborat zatečenog stanja za potrebe opredeljenja tehničkog rešenja rekonstrukcije dalekovoda za DV 110 kV br. 130/X, Elektroistok projektni biro, 2020.
 • Analiza tehničkog rešenja za rešavanje podgrađenosti na DV 129AB, Elektroistok projektni biro, 2021.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (“Sl. list SFRJ” br. 65/88 i Sl. list SRJ br. 18/92).
 • TU-DV-04 – Uputstvo – Dozvoljene struje faznih provodnika na dalekovodima JP EMS Elektromreža Srbije, april 2011., http://www.ems.rs.
 • EN 50341-1: 2012 – Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV
 • Paper Underground cables and overhead lines.PDF, TenneT, tennet.eu, 2023. 
 • www.lumpi-berndorf.at, www.nexans.com.
 • Conductors For The Uprating of Overhead Lines, SC B2 WG12. Technical Brochure 244 April 2004.
 • An evaluation of High Temperature Low Sag conductors for upraying the 220kV transmissionnetwork, T.Kavangh, O.Armstrong, 45th International Universities Power Engineering Conference UPEC2010, decembar 2010.