УТИЦАЈ ИНТЕГРАЦИЈЕ ВАРИЈАБИЛНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА МАРГИНУ СИГУРНОСТИ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1210-1220)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ненад Шијаковић, Никола Обрадовић, Небојша Петровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nenad.sijakovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1210S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Маргина прилагођености производње, односно маргина сигурности снабдевања ЕЕС се рачуна као однос расположивог производног капацитета и вршне потрошње. У раду је обрађен утицај интеграције високог удела варијабилних обновљивих извора енергије на маргину сигурности снабдевања, где је као основни фактор ризика препознат транзициони период у којем је брзина прираштаја потребе за регулационом резервом у електроенергетском систему већа од брзине прираштаја доступне билансне снаге из варијабилних обновљивих извора енергије. Такође су предложене мере које би идентификовани ризик свеле на прихватљив ниво и обезбедиле сигуран и стабилан рад електроенергетског система, као и сигурност снабдевања, односно билансну и ценовну доступност електричне енергије домаћем становништву и привреди у годинама пред нама уз оптималан ниво интеграције овог вида производње електричне енергије у будућем генераторском миксу националног електроенергетског система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

маргина сигурности снабдевања, сигурност снабдевања ЕЕС, флексибилност система, адекватност производње, доступност електричне енергије, сигуран и стабилан рад ЕЕС, потребна регулациона резерва, варијабилни ОИЕ

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Agora Energiwende веб портал https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/22.04.2023/25.04.2023/today/