METODOLOGIJA ISPITIVANJA I NADZORA VIBRACIJA GLAVA NAMOTA GENERATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 64-79)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ozren Orešković, Ozren Husnjak, Šime Šimurina, Davor Bojić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ozren.oreskovic@veski.hr

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0064O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U članku su opisane i uspoređene metode ispitivanja vlastitih frekvencija glava namota metodom impulsne pobude (‘BUMP test’ metoda) kao i trajnim mjerenjem vibracija tijekom normalnog pogona agregata. Trajna mjerenja se rade pomoću optičkih davača ubrzanja, ugrađenih na glave namota. Istaknute su prednosti i ograničenja pojedine metode. Posebno, dana je usporedba vibracijskog stanja glava namota prije i nakon remontnih radova na pumpnom agregatu 155 MVA. Radovi su, među ostalim, uključivali i zamjenu namota kao i promjenu načina učvršćenja glava namota. Za analizu vlastitih (rezonantnih) frekvencija su posebno zanimljivi režimi pumpnog starta i električnog kočenja. Tijekom tih režima se mijenja frekvencija pobude što omogućava direktnu detekciju rezonantnih frekvencija. Ovo omogućava usporedbu stanja vlastitih frekvencija prije / nakon remonta, kao i provedbu analize vibrodinamičkog stanja za različite temperature namota i paketa statora. Uvođenjem dodatnih pokazatelja u sustav za trajni nadzor stanja agregata, primjerice mehaničke impedancije, moguće je unaprijediti nadzor i ocjenu stanja sustava ukrućenja glava namota. Svako olabavljenje u sustavu ukrućenja prati se direktnim trendiranjem mehaničke impedancije. Ovim se omogućuje postavljanje alarma na kriterij promjene krutosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

mehanička impedancija, reverzibilni agregat, vibracije glava namota, rezonantni odziv, dijagnostika

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • IEEE Guide for Online Monitoring of Large Synchronous Generators (10 MVA and Above), IEEE Standard 1129, 2012.
  • Measurement of stator end-winding vibration at form-wound windings, IEC TS 60034-32, 2016.
  • H. P. Olesen, R. B. Randall, A Guide to Mechanical Impedance and Structural Response Techniques, Bruel&Kjaer
  • M. Sasic, H. Jiang and G. C. Stone, „Requirements for fiber optic sensors for stator endwinding vibration monitoring,“ 2012 IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Bali, 2012
  • Donald E. Bently: Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics, Bently Pressurized Bearing Press, 2002