UPOTREBA TRI ILI VIŠE PROVODNIKA U SNOPU PO FAZI NA DALEKOVODIMA NAPONSKOG NIVOA 400 kV U REPUBLICI SRBIJI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 484- 497)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksandar Babić, Dragoslav Lelić, Aleksandar Terzić

Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Aleksandar.Babic@wsp.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0484B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Usled pojačanih zahteva za zaštitu životne sredine i smanjenje buke od korone u blizini dalekovoda 400kV u svetu se razvijaju razna rešenja kako bi se ovaj problem rešio i kako bi se buka u blizini naseljenih mesta smanjila na prihvatljiv nivo. Rešenje ovog problema se postiže primenom provodnika specijalne konstrukcije ili primenom više provodnika po fazi.
U radu je analizirana primena više provodnika po fazi u prenosnom sistemu Republike Srbije kao i primena specijalnih provodnika. Rad je baziran na analizi koja je urađena za primenu više provodnika po fazi na dalekovodu 400kV Bajina Bašta –Obrenovac. Pomenuti dalekovod velikim delom, zbog konfiguracije terena i korišćenja trase postojećih dalekovoda 220kV, prolazi u blizini pojedinačnih stambenih objekata. Primena standardnog rešenja od dva provodnika po fazi na dalekovodu 400kV se u ovom slučaju pokazala kao neadekvatna zbog pojave povećane buke, te je urađena analiza primene više provodnika po fazi.
U radu je dat pregled razmatranih rešenja, konfiguracije snopa i tipa provodnika koji su analizirani, kao i uticaji koji primena ovog rešenja ima na ostale parametre dalekovoda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

dalekovod, 400kV, više provodnika po fazi

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Institut „Mihajlo Pupin“,Analize tehničkih propisa u oblasti elektroenergetike u delu nadzemnih vodova, primena CENELEC i IEC standarda u cilju prevazilaženja prepreka u Merilu 1 za PP 1, Jul 2020. 

  • https://www.lumpi-berndorf.at/fileadmin/downloads/Broschueren_2016/Lumpi-Berndorf%20Products%2006%202022_en.pdf

  • World Health Organization (WHO), “Guidelines for Community Noise,” 1999

  • Milenko Đurić, Elementi EES-a

  • EPRI Transmission Line Reference Book – 345 kV and above

  • CIGRE Green Book, Overhead Lines

  • IEEE 738-2012 Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors

  • EN 50182 Conductors for overhead lines — Round wire concentric lay stranded conductors

  • TU-DV-04 – Dozvoljene struje faznih provodnika na dalekovodima AD EMS