IMPLEMENTACIJA REZULTATA DLR SISTEMA U MREŽNIM APLIKACIJAMA U REALNOM VREMENU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1314-1325)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miroslav Novaković, Borko Čupić, Nemanja Bralušić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: miroslav.novakovic@ems.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1314N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U Elektromreži Srbije već nekoliko godina rade dva DLR (Dynamic Line Rating) sistema i uspešno proračunavaju dinamičke limite dalekovoda na kojima su instalirani senzori. Radi se o DLR sistemima dva proizvođača, belgijskog i slovenačkog. Oba sistema proračunavaju limite dalekovoda u realnom vremenu i te podatke šalju na dva SCADA/EMS sistema u NDC-u. Trenutno se podaci prikazuju na SCADA slikama i samo su informativnog karaktera, tj. ne koriste se u daljim proračunima. Elektromreža Srbije je ove godine u sklopu R2D2 internacionalnog projekta odlučila da se ovi limiti iskoriste i za N-1 analize u realnom vremenu. Izabrano je da se rezultati proračuna dinamičkih limita iz DLR sistema koriste u mrežnim aplikacijama na GE SCADA/EMS sistemu u realnom vremenu. Ovaj rad treba da prikaže realizaciju ove aplikacije i njenu primenu u realnom vremenu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

DLR, Limiti, Mrežne aplikacije, SCADA, N-1 analiza

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: