ANALIZA POTREBNIH KAPACITETA ZA BALANSIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EES-U SRBIJE ZA POSTOJEĆE I PERSPEKTIVNO STANJE 2030. GODINE – I DEO: METODOLOGIJA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1091-1108)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Brankica Popović Zdravković, Branka Kovačević, Milan Đorđević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1091DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Balansiranje varijabilnih obnovljivih izvora energije (OIE) predstavlja jedan od glavnih ograničavajućih faktora za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem (EES) Srbije. Ključni preduslov za procenu potrebnih balansnih kapaciteta za balansiranje proizvodnje varijabilnih OIE je poznavanje statistike greške u proceni proizvodnje OIE za dan unapred. U ovom delu rada definisani su konzervativni i maksimalistički scenario izgradnje OIE u EES-u Srbije do 2030. godine. Izvršena je analiza statističkih parametara greške u proizvodnji vetroelektrana za postojeće stanje i procena greške za definisana perspektivna scenarija. Izvršena je procena greške u predikciji proizvodnje fotonaponskih elektrana za perspektivne scenarija na osnovu iskustava zamalja u kojima postoje značajni instalisani kapaciteti. Dobijeni rezultati u proceni grešaka predstavljaju podlogu za procenu potrebnih balansnih kapaciteta za balansiranje postojećih i perspektivnih vetroelektrana i fotonaponskih elektrana u EES-u Srbije koji su analizirani u drugom delu rada.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

vetroelektrane, solarne elektrane, predikcija proizvodnje, balansna rezerva

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 4 od 30. maja 2017.

 • European Commision , Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans, Brussels, 6.10. 2020.

 • Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020. 

 • ENTSO-E Market Report 2021, https://ee-public-nc-downloads.azureedge.net/strapi-test-assets/strapi-assets/ENTSO_E_Market_report_2021_2e499deda8.pdf 

 • Unapređenje načina optimizacije angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Naručilac: JP EPS, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Institut Nikola Tesla, Energoprojekt ENTEL, 2021– 2023.

 • Ž. Đurišić, B. Škrbić, Potencijal energije sunca i vetra za strateško planiranje dekarbonizacije proizvodnje električne energije u Srbiji, Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV (2022), doi: 10.46793/EEE22-4.01D 

 • Godišnji tehnički izveštaj 2020, AD Elektromreža Srbije, Beograd

 • IRENA (2019, 2020): Advancing renewables in the power sector and beyond, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

 • Global Wind Report 2021, Global Wind Energy Council, 2021
  [10]Wind energy in Europe – 2020 Statistics and the outlook for 2021 – 2025, Wind Europe, 2021

 • Global Market Outlook For Solar Power 2020 – 2024, 2020

 • EU Market Outlook For Solar Power 2020 – 2024, Solar Power Europe, 2020

 • Kantor Management Consultancy, E3M, A Carbon Pricing Design for the Energy Community – Final Study Report, December 2020.

 • IRENA, Renewable energy prospects for Central and South-Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2020.

 • Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans, European Comission, Sofia on 10th November 2020.

 • Ž. Đurišić, B. Škrbić, Potencijal obnovlјivih izvora energije i strateški pravci
  dekarbonizacije proizvodnje električne energije u Srbiji, Naučni skup: Energetska efikasnost i četvrta industrijska revolucija, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 24. decembar 2021.

 • M. Koprivica, Ž. Đurišić, Analiza greške u prognozi proizvodnje vetroelektrana u Banatu, XXXVI Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2021, Zlatibor, 2021.

 • Matthias Lange, Ulrich Focken, Anne Lenz, Best practice in wind power forecasting, Energy&Meteo System

 • Hrvatski operator tržišta energije – HROTE, Godišnji izvještaj o radu EKO bilančne grupe u 2020. godini, Zagreb, 2021.