UPOREDNA ANALIZA PARAMETRA I ELEKTRIČNIH MERENJA TOKOM PROCESA SUŠENJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U SOPSTVENOM SUDU ”HOT-OIL SPRAY” METODOM

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 228- 240)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksandar Spasojević, Nikola Radašinović, Branko Pejović, Đorđe Jovanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0228S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Sušenje predstavlja jedan od ključnih procesa u proizvodnji i remontu energetskih transformatora. Metoda sušenja u sopstvenom sudu „Hot-oil spray“ metodom sa sobom nosi dodatne izazove. Izolacija transformatora je jedan od vitalnih delova za rad i životni vek transformatora. Uzimajući ovo u obzir javlja se potreba za što tačnijom procenom osušenosti izolacije unutar transformatora.
Ovaj rad sadrži pregled i analizu rezultata izmerenih tokom sušenja blok transformatora 425 kV / 15,75 kV, 250 MVA. U prvom delu rada je prikazan kvar transformatora zbog koje se javila potreba za popravkom, a samim tim i sušenjem transformatora ”HOT–OIL SPRAY” metodom. U drugom delu rada biće opisani izazovi i rešenja koja su korišćena radi sušenja izolacije predmetnog transformatora. Ovde će biti prikazani i parametri praćenja samog procesa sušenja – temperatura, vakuum, vlaga. U trećem delu rada biće prikazani rezultati sprovedenih električnih merenja tokom procesa sušenja – otpor izolovanosti namotaja, ugao gubitaka, kao i rezultati indirektne procene osušenosti suve izolacije metodom FDS. Ovde će biti prikazana i uporedna analiza praćenja svih gorenavedenih rezultata.
U četvrtom delu rada biće prikazana finalna merenja parametara transformatora nakon procesa sušenja i punjenja uljem.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

sušenje energetskih transformatora, Hot – oil spray metoda, analiza rezultata, ocena ovlaženosti čvrste izolacije, FDS

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • CIGRÉ Brochure 349 WG A2.30 „Moisture equilibrium and moisture migration within Transformer insulation system“, 2008.
  • D.Jovanovic, B. Pejovic, J.Lazic, J.Ponocko i ostali, „Primena nove metode ispitivanja energetskih transformatora-dielektrična spektroskopija u frekventnom domenu (FDS)“, 3. savetovanje CIGRE Cra Gora
  • IEC 60422 Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance 2013-01-10