ANALIZA POTENCIJALA VETROELEKTRANA ZA REGULACIJU NAPONA U DELOVIMA PRENOSNE MREŽE SRBIJE SA KRITIČNIM NAPONSKIM PRILIKAMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1163-1176)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Todor Šiljegović, Miroslav Žerajić, Kristina Džodić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: todor.siljegovic@go2power.eu

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1163S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Prenosna mreža Srbije se sve više suočava sa problemima previsokih napona u pojedinim čvorištima zbog čega se moraju preduzeti mere za regulaciju napona u kritičnim uslovima. Jedna od mogućnosti koja se analizira je izgradnja otočnih regulacionih prigušnica u kritičnim čvorištima u kojima se javljaju najveći prenaponi. Sa druge strane, u pojedinim regionima sa kritičnim naponima se razvijaju projekti vetroelektrana koje će potencijalno biti priključene na prenosnu mrežu. Vetroelektrane mogu predstavljati značajan resurs za regulaciju napona s obzirom na to da su savremeni vetroagregati sposobni da rade u širokom opsegu generisanja/apsorbovanja reaktivne snage pri različitim generisanjima aktivne snage, kao i u režimima bez vetra. U radu je kroz simulacije pokazano kako vetroelektrane mogu uticati na naponske prilike u čvorištima prenosne mreže Srbije u kojima se često javljaju previsoki naponi. Analiziran je ciljni region na jugu Srbije gde se javljaju najveći problemi sa visokim naponima u 400 kV mreži.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Prenosna mreža, prenaponi, vetroelektrane, regulacija reaktivne snage

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: